LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Where are those happy days, they seem so hard to find
I tried to reach for you, but you have closed your mind
Whatever happened to our love?
I wish I understood
It used to be so nice, it used to be so good

So when you're near me, darling can't you hear me
S. O. S.
The love you gave me, nothing else can save me
S. O. S.
When you're gone
How can I even try to go on?
When you're gone
Though I try how can I carry on?

You seem so far away though you are standing near
You made me feel alive, but something died I fear
I really tried to make it out
I wish I understood
What happened to our love, it used to be so good

So when you're near me, darling can't you hear me
S. O. S.
The love you gave me, nothing else can save me
S. O. S.
When you're gone
How can I even try to go on?
When you're gone
Though I try how can I carry on?

So when you're near me, darling can't you hear me
S. O. S.
And the love you gave me, nothing else can save me
S. O. S.
When you're gone
How can I even try to go on?
When you're gone
Though I try how can I carry on?
When you're gone
How can I even try to go on?
When you're gone
Though I try how can I carry on?

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

kute_girl Cập nhật: Anakin Skywalker / 15-03-2012...
Những năm tháng hạnh phúc xưa kia đâu rồi anh?
dường như thật khó để tìm lại chúng
Em cố gắng tìm hiểu anh, vậy mà anh lại khép kín tâm tư mình
Điều gì đã

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
TommyChan 15-03-2012
lấy BD kute_girl thay BD mượn nhé ;)
...
hh_cc 10-12-2010
When you're gone. How can I even try to go on? "-"
...
kitosammi 25-10-2009
** Vui lòng type tiếng Việt có dấu !
...
trinhhht 22-06-2009
S.O.S có nghĩa là tín hiệu khhẩn cấp mà!
...
cuongdk 16-06-2009
chẹp tình cảm dồn nén , chất chứa ;)) nghe rất rạo rực ;)) y như là cak yêu of t vậy :D
...
queeniemi 27-06-2008
Mấy bài S.O.S này nhiều ghê. Của Rihanna, của Jo, và giờ của ABBA, không bít còn của ai nữa...

Xem hết các bình luận

Hello
728,043 lượt xem