LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

When I'm less than I should be
When I just can't face the day
When darkness falls around me
And I just jan't find my way
When my eyes don't clearly see
And I stumble through it all
You I lean upon, you keep me strong
And you rise me when I fall

You are there when I most need you
You are there so constantly
You come shining through, you always do
You are always there for me

When life brings me to my knees
When my back's against the wall
You are standing there right with me
Just to keep me standing tall
Though a burden I might be
You don't weary, you don't rest
You are reaching out to carry me
And I know I'm heaven-blest

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

thangkho_no1 Cập nhật: Blah Blah / 13-01-2010...
Khi anh nhút nhát chẳng dám làm
Khi anh chẳng thể đối mặt với những ngày này
Khi bóng tối xâm chiếm con người anh
Và anh không thể tìm thấy lối đi cho riêng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
ht3i 14-09-2010
@ht3i: ko gõ bản dịch ra comments, mình đưa bản dịch bạn lên trên! - I♥mama
...
trung88 16-03-2009
bai hat nay that y nghia: you are there when i most need you!!!

Xem hết các bình luận

Hello
727,096 lượt xem