Tìm thấy 4 bài hát với từ khóa yeucau:  

1. Stay With Me - 15& / 피프틴앤드

나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 ...

Đăng: nganm77 12-02-2017 78
Dịch: nganm77 Cập nhập cuối: nganm77 12-02-2017

2. get some air -

bài hát này rất hay nên xin trang có thể phiên dịch được bài này ...

Đăng: tranvanthinh1772002 21-02-2017 68
Dịch: tranvanthinh1772002 Cập nhập cuối: tranvanthinh1772002 21-02-2017

3. YOU raise to me -

... When I am down and, oh my soul, so weary When troubles come and my heart burdened be Then, I am still and wait here in the silence Until you come ...

Đăng: pe3.bh0402 19-03-2017 47
Dịch: pe3.bh0402 Cập nhập cuối: pe3.bh0402 19-03-2017

4. Statue - Lil Eddie

When a day is sad and done in the middle of the night, when you're fast asleep my love. Stay awake looking at your beauty, Telling myself im the luc ...

Đăng: phamdangtrunght 27-03-2017 38
Dịch: phamdangtrunght Cập nhập cuối: phamdangtrunght 27-03-2017
Tìm kiếm theo mục