Tìm thấy 6 bài hát với từ khóa :duyet  
Mẹo: Tìm tất cả bài chưa duyệt của 1 người bằng từ khóa: :duyet:username

1. Freaky Friday (Ft. Chris Brown) - Lil Dicky

il Dicky, ooh Mustard on the beat, ho I woke up Chris Breezy, oh my god I'm the man (oh shit) I’m so fly and I can dance (whoa, whoa shit) There’s ...

Đăng: hieu_ndh_7717 17-04-2018 287
Dịch: hieu_ndh_7717 Cập nhập cuối: hieu_ndh_7717 16-06-2018

2. I Love You So -

I just need someone in my life to give it structure To handle all the selfish ways I spend my time without her You're everything I want but I can't de ...

Đăng: mphuongnguyen678 22-05-2018 17
Dịch: mphuongnguyen678 Cập nhập cuối: mphuongnguyen678 22-05-2018

3. He Can Only Hold Her - Amy Winehouse

He can only hold her for so long The lights are on, but no one's home She's so vacant Her soul is taken He thinks, What's she running from? Now, how ...

Đăng: mphuongnguyen678 22-05-2018 20
Dịch: mphuongnguyen678 Cập nhập cuối: mphuongnguyen678 22-05-2018

4. Remember Me (Ft. Natalia Lafourcade) - Miguel

Remember me Though I have to say goodbye Remember me Don't let it make you cry For even if I'm far away I hold you in my heart I sing a secret song to ...

Đăng: Kelly 15-12-2017 790
Dịch: Kelly Cập nhập cuối: Kelly 06-03-2018

5. 離人劫 - Ly Nhân Kiếp - 胡莎莎 - Hồ Sa Sa -

依稀往日重現 殘缺記憶裡面 你捨身換我渡一場劫 忘卻雲舒雲卷 分別是孽是緣 寫成故事中兩處嬋娟 剪不斷相思 ...

Đăng: na12389 20-11-2016 912
Dịch: na12389 Cập nhập cuối: na12389 07-02-2018

6. Phù Tru -

横亘玄刹万里的风沙 打破千年不变的神话 一 场呼 啸苍穹的伏杀 一 面嗜血 一面渡劫 一步一步踏破执念 何解 浮 ...

Đăng: minhuc906 19-07-2017 786
Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Cập nhập cuối: minhuc906 28-07-2017
Tìm kiếm theo mục