LỜI BÀI HÁT

There's a storm comin' up
And I gotta prepare myself
'Cause this felling's getting stronger everyday

Something's creepin' inside
Everything is about to change
Gotta face the fact
That I can't walk away

This is critical
I'm feelin' helpless
So hysterical, this can't be healthy
I can't eat or sleep
When you're not with me
Baby, you're the air I breath
This is critical, yeah
So stuck on you

Used to have everything figured out
But it's different now
When you came, you saw
You conquered my heart

It's your laugh and your smile
Wanna stay for a little while
I don't wanna go
I just want you in my arms

This is critical
I'm feelin' helpless
So hysterical, and this can't be healthy
I can't eat or sleep
When you're not with me
Baby, you're the air I breath
This is critical, yeah
So stuck on you

Used to run and hide
Used to bend our love
But I can't escape this time
Oh no

This is critical
I am feeling helpless
So hysterical, and this can't be healthy
I can't eat or sleep
When you're not with me
You're the air I breath
This is critical, yeah

Baby it's so critical
(It's so critical, yeah)
It's so critical
(So critical, yeah)
And I like it
It's so critical
(So critical, yeah)
It's so critical
(So critical, yeah)
So stuck on you.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Disney_huge_fan_2712 Cập nhật: Alamanda Bud / 05-08-2010...
Đang có một cơn bão lại gần
Và tôi phải chuẩn bị riêng cho mình
Vì cảm giác này đang dần rõ hơn qua từng ngày.

Có gì đó đang luồn lỏi trong tôi
Mọi thứ sắp thay đổi
Phải đối mặt với sự thật thôi
Tôi không được bỏ chạy.

Lúc này thật khẩn cấp
Tôi cảm thấy bơ vơ
Thật khẩn cấp, lúc này không lành mạnh được
Tôi không ăn ngủ được
Khi em xa tôi
Em là không khí tôi thở
Lúc này thật khẩn cấp
Tôi quá mê mệt em.

Tôi luôn có mọi thứ giải quyết ổn thoả
Nhưng giờ đã khác xa
Khi em đến, em nhìn thấy
Con tim tôi đã thuộc về em

Đó là nụ cười của em
Tôi muốn ở lại một lúc thôi
Tôi không muốn

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận