• 22466 bản nhạc
  • 1,067,692 thành viên
  • 11 yêu cầu

The Hard Way (Ft. Kenna) – Fort Minor

LỜI BÀI HÁT

Come with me
Let me walk in through the world that I currently stay in
You can take a look around and tell me if I’m mistaken
You can even talk to everybody that I live with
Maybe you could tell me why everybody’s so distant
Is it me or maybe, when I look around daily
I don’t even know the people I can put my trust in lately
People that I used to hang with now their actin’ to different
I’m still the same person why doesn’t anybody listen
Can somebody please just explain to me
What happened to the way that we always said we’d be
Right now I don't know why I push through the pain that I got through
And I’m losin’ hope

[chorus]
Deafening voices
That frequency inside my head that says
I’m going at it the hard way I focus
Get everything inside out of my brain that claims
I’m going at it the hard way

Come with me
Let me walk in through the world that I currently live in
Not a thing is forgotten, not a thing is forgiven
Nobody can hold their own underneath the weight but
Nobody can take the blame for their own mistakes so
What do you do when somebody lets you down
And you wanna say something but you can’t cause their not around
Inside you think they know the extent of the pain
But they won’t even admit that they were the one to blame
Can somebody please just explain to me
What happened to the way that we always said we’d be
Cause right now I don't know why I push through the pain that I got through
And I’m losin’ hope

[chorus]

Voices in my head

Can somebody please just explain to me
What happened to the way that we always said we’d be
Right now I dunno why I push through the pain that I got through
And I’m losin’ hope, give me one reason not to

[chorus]

LỜI DỊCH

Đên bên tôi
Hãy để tôi bước qua cái thế giới mà tôi vẫn sống ở đó
Các người có thể nhìn quanh và phán xét nếu tôi phạm sai lầm
Thậm trí các người có thể nói với tất cả mọi người tôi sống cùng
Có lẽ các người có thể nói cho tôi biết tại sao mọi người lại quá xa cách
Đó có còn là tôi hay là không, khi suốt ngày tôi chỉ biết nhìn quanh
Thậm trí tôi còn chẳng còn biết mới đây tôi đã tin ai nữa
Mọi người tôi quen biết giờ đây họ hành động thật lạ
Tôi thì vẫn vậy tại sao chẳng ai lắng nghe cả
Ai đó giải thích cho tôi được không
Điều gì đã xẩy ra trên con đường mà chúng ta luôn chung bước
Giờ

Đăng nhập để xem tiếp Xem qua tin nhắn SMS Soạn LD F 15726 gửi 8261(2000đ) để tải file PDF Lời Dịch về di động, lưu ý: máy cần đọc được file PDF và kết nối 3G/GPRS

Bình luận

Fort Minor