LỜI BÀI HÁT

Immortality

So this is who I am,
And this is all I know,
And I must choose to live,
For all that I can give,
The spark that makes the power grow

And I will stand for my dream if I can,
Symbol of my faith in who I am,
But you are my only,
And I must follow on the road that lies ahead,
And I won't let my heart control my head,
But you are my only
And we don't say goodbye,
And I know what I've got to be

Immortality
I make my journey through eternity
I keep the memory of you and me inside

Fulfill your destiny,
Is there within the child,
My storm will never end,
My fate is on the wind,
The king of hearts, the joker's wild,
But we don't say goodbye,
I'll make them all remember me

Cos I have found a dream that must come true,
Every ounce of me must see it though,
But you are my only
I'm sorry I don't have a role for love to play,
Hand over my heart I'll find my way,
I will make them give to me

Immortality
There is a vision and a fire in me
I keep the memory of you and me, inside
And we don't say goodbye
We don't say goodbye
With all my love for you
And what else we may do
We don't say, goodbye

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

thienhaxanh51_a1 Cập nhật: Cannavaro84 / 25-07-2008...
Sự vĩnh cửu
Vậy ra em là ai
Và đây là tất cả những điều em biết
Và em phải lựa chọn con đường phải sống
Vì tất cả những điều em đã cho đi
Ánh sáng tạo ra sức mạnh lớn lên

Và em sẽ ủng hộ cho những giấc mộng của mình nếu có thể
Những biểu tượng niềm tin thể hiện chính con người em
Nhưng anh là người duy nhất trong cuộc đời em
Và em phải bước tiếp con đường phía trước
Và em sẽ không để lý trí ngự trị
Nhưng anh là người duy nhất cuộc đời em
Và chúng ta không thể chia tay
Và em biết em phải làm gì

Sự vĩnh cửu
Em sắp đặt cho chuyến đi bất diệt
Em giữ lại những kỉ niệm ngọt ngào giữa

Đăng nhập để xem tiếp