Don't Wanna Think About You - Simple Plan

1    | 23-11-2007 | 7848

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Can you leave me here alone now
I dont wanna hear you say
That you know me
That I should be always doin what you say
Cause Im tryin' to get through today
And there's one thing I know

-Chorus-
I dont wanna think about you
or think about me
Dont wanna figure this out
I dont wanna think about you
or think about nothin'
Dont wanna talk this one out
I won't let you bring me down
'cause I know, I don't wanna think about you, don't wanna think about you

When I wake up here tomorrow
Things will never be the same
Cause I won't wait
Cause you won't change
And you'll always be this way
Now I'm gonna get through today
And there's one thing I know

-Chorus-
I dont wanna think about you
or think about me
Dont wanna figure this out
I dont wanna think about you
or think about nothin'
Dont wanna talk this one out
This time I won't let you bring me down
Won't let you shut me out
'This time I know, I don't wanna think about you

Run away, run away, running as fast as I can
Run away, run away, I'll never come back again
Run away, run away
(I don't wanna think about you
or think about me
Dont wanna figure this out
I don't wanna think about you
or think about me
Dont wanna talk this one out)

-Chorus-
I don't wanna think about you
or think about me
Dont wanna figure this out
I don't wanna think about you
or think about nothin'
Dont wanna talk this one out
This time I won't let you bring me down
Won't let you shut me out
'This time I know, I don't wanna think about you,
Run away, run away ,I dont wanna think about you
Run away, run away ,I dont wanna think about you
Run away, run away ,I dont wanna think about you
Run away, run away.....

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Cô có thể để tôi yên một chút được không?
Tôi không muốn nghe những gì cô nói
Rằng cô hiểu tôi
Rằng đáng lẽ ra tôi phải luôn vâng lệnh cô
Bởi vì tôi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
t4girl 29-09-2009
trùi ui, sao ko nghe được gì hết , phiền mấy anh xem lại
...
njnj 28-10-2008
nó sao sao íh nhỉ... nội dung có vẻ ko khớp lắm :-s

Xem hết các bình luận

Hello
727,480 lượt xem