Dịch bởi Mr.Nhím

LỜI BÀI HÁT

La la la, la la la la la la, la la la
How come everything turns out
Leaving me with more doubts
I feel like I'm upside down
And I don't wanna be here
I go right, should have gone left
And I say things I should haveve not said
Look at me in this big mess
I don't want to be here

Everything I do
Is making me more confused
Oh it used to be easy
All I had to be was me
Now I'm mixed up
Everywhere I go
Somewhere that I don't know
Oh I hope that I'm dreaming
Cause I'm sick of this feeling
I'm mixed up
Somebody help me

La la la, la la
Tell me how to fix this
I'd trade my world for one wish
To go back to my other life

Everything I do
Is making me more confused
Oh it used to be easy
All I had to be was me
Now I'm mixed up
Everywhere I go
Is somewhere that I don't know
Oh I hope that I'm dreaming
Cause I'm sick of this feeling
I'm mixed up
Somebody help me
To hold me, tell me
Everything is gonna be okay
Cause today it feels like
I wont make it to the top now
Don't know how to get outta this
So mixed up
Somebody help me
La la la
Everything I do
Is making me more confused
Oh it used to be easy
All I had to be was me
Now I'm mixed up
Everywhere I go
Is somewhere that I don't know
Oh I hope that I'm dreaming
Cause I'm sick of this feeling
I'm mixed up
Somebody help..... me

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

tydus1989 Cập nhật: Oll / 18-11-2008...
Mọi thứ dường như đảo lộn..

Bỏ lại tớ với những điều sai lầm

Tớ cảm thấy mình muốn rối tung lên được..

Tớ không muốn ở lại đây nữa…

Tớ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Oll 27-12-2008
@ Mika , em sửa lại bài đó thành ra trùng với bài này ..
tốt nhất tìm lại lyric bài truoc của em
Oll sẽ tìm bản mp3 cho em !
...
bery 17-11-2008
hay wa' lo*i` hay hat' cung~ hay perfect
...
tydus1989 17-11-2008
trùng đâu mà trùng ... coi lại lời bài Mixed up của bạn gì đó post trước xem có giống nhau không hic....

Xem hết các bình luận

Hello
727,475 lượt xem