(*) Even with our fists held high
It never would've worked out right
We were never meant for do or die

"Do or die" often means
"We are going to attempt to do something or we are going to die trying to do it"

Cái ý của câu trên có ý gần như vầy:
Even though we did this very defiantly
It would have never worked/we would not be able to do it
We were not meant to do this thing until we accomplished it or died

LỜI BÀI HÁT

Remember all the things we wanted
Now all our memories, they're haunted
We were always meant to say goodbye
Even with our fists held high, yeah
Never would have worked out right, yeah
We were never meant for do or die

I didn't want us to burn out
I didn't come here to hurt you now
I can't stop

I want you to know
That it doesn't matter
Where we take this road
Someones gotta go
And I want you to know
You couldnt have loved me better
But I want you to move on
So Im already gone

Looking at you makes it harder
But I know that you'll find another
That doesn't always make you wanna cry
Started with a perfect kiss
Then we could feel the poison set in
Perfect couldn't keep this love alive

You know that I love you so
I love you enough to let you go

I want you to know
That it doesnt matter
Where we take this road
Someones gotta go
And I want you to know
You couldnt have loved me better
But I want you to move on
So Im already gone

Im already gone
Im already gone
You can't make it feel right
When you know that its wrong
Im already gone
Already gone
Theres no moving on
So Im already gone

Already gone
Already gone
Already gone

Oooo, oh

Already gone
Already gone
Already gone

Yeah

Remember all the things we wanted
Now all our memories, theyre haunted
We were always meant to say goodbye

I want you to know
That it doesnt matter
Where we take this road
Someones gotta go
And I want you to know
You couldnt have loved me better
But I want you to move on
So Im already gone

Im already gone
Im already gone
You cant make it feel right
When you know that its wrong
Im already gone
Already gone
Theres no moving on
So Im already gone

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nhớ về mọi thứ ta từng muốn có
Giờ mọi kí ức của chúng mình là nỗi ám ảnh của em
Ta luôn biết rằng mình sẽ phải chia tay
Nhưng ngay cả khi cương quyết nhất,
Ta vẫn không thể làm được
Chúng ta chưa bao giờ xác định sẽ đưa ra quyết định cuối cùng

Em không muốn ta biến tất cả thành tro bụi
Em không đến đây để làm anh bị tổn thương lúc này
Nhưng em không thể dừng lại

Em muốn anh biết
Trên con đường này,
Dù ta đã đi đến đâu,
Thì phải có ai đó cất bước thôi
Và em thực lòng muốn anh biết
Dù cố đến mấy, anh cũng không thể yêu em nhiều hơn
Nhưng em muốn anh tiếp tục con đường mình
Nên em đã là người ra đi

Nhìn

Đăng nhập để xem tiếp