LỜI BÀI HÁT

All the things that we've lost
Breaking off comes at a cost
And know I miss this mistake
Every word I try to choose
Either way I'm gonna lose
Can't take the ache from heartbreak
Oh but as you walk away
You don't hear me say

Where's the good in goodbye?
Where's the "nice" in nice try?
Where's the "us" in trust gone?
Where's the soul in "soldier on"?
I'm alone and lonely
Cause I don't own the only
I can take this mistake
But I can't take the ache from heartbreak
Can't take the ache from heartbreak

No matter how it falls apart
There’s an “art” in "breaking hearts"
But there’s no “fair” in "farewell"
And when I see you in the street
I pray to God you don’t see
The silent "hell" in "I wish you well"

Oh but as you walk away
You don't hear me say

Where's the "good" in goodbye?
Where's the "nice" in nice try?
Where's the "us" in trust gone?
Where's the soul in "soldier on"?
I'm alone and lonely
Cause I don't own the only
I can take this mistake
But I can't take the ache from heartbreak
I can't take the ache from heartbreak
I can't take the ache from heartbreak
I can't take the ache from heartbreak

If I could turn back time then I would re-write those lines
If I could turn back time then I would re-write those lines
If I could turn back time then I would re-write those lines
If I could turn back time then I would re-write those lines

Where's the "good" in goodbye?
Where's the "nice" in nice try?
Where's the "us" in trust gone?
Where's the soul in "soldier on"?
I'm alone and lonely
Cause I don't own the only
I can take this mistake
But I can't take the ache from heartbreak
I can't take the ache from heartbreak

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

dzhong135 Cập nhật: Jill_vercident / 26-09-2014...
Những thứ mà ta đã đánh mất
Sự chia cắt cũng có cái giá phải trả
Và dẫu rằng anh đã mắc lỗi lầm
Thì mọi điều anh nói để cứu vẫn
Mọi điều anh làm... đều vô vọng
Chẳng thể nào xóa nhòa nỗi đau của cuộc tình tan vỡ
Nhưng khi em cất bước
Em còn chẳng buồn nghe lời anh nói...

Đâu là niềm vui trong khi biệt ly?
Đâu là điều tốt đẹp sau những trải nghiệm tuyệt vời ấy chứ?
Đâu là đôi ta trong niềm tin lụi tàn ấy?
Và nơi đâu là linh hồn của sự kiên tâm?
Anh lẻ loi và cô đơn
Bởi lẽ anh chẳng còn gì...
Anh có thể vượt qua được những sai lầm ấy
Nhưng lại chẳng thể nào xóa nhòa nỗi đau của cuộc tình tan vỡ...

Nhưng khi em cất bước
Em còn chẳng buồn nghe lời anh nói...

Dù chuyện này đổ vỡ ra sao
Thì vẫn có chút nghệ thuật trong một con tim rỉ máu
Nhưng sẽ là bất công cho một cuộc chia ly..
Khi anh trông thấy em trên phố
Anh đã nguyện cầu chúa rằng
Em sẽ không cảm thấy lời nguyền rủa của anh khi chúc phúc cho em

Giá như anh có thể làm lại từ đầu, anh sẽ viết lại chuyện tình đôi ta...
Giá như anh có thể làm lại từ đầu, anh sẽ viết lại chuyện tình đôi ta...
Giá như anh có thể làm lại từ đầu, anh sẽ viết lại chuyện tình đôi ta...
Giá như anh có thể làm lại từ đầu, anh sẽ viết lại chuyện tình đôi ta...

Đâu là niềm vui trong khi biệt ly?
Đâu là điều tốt đẹp sau những trải nghiệm tuyệt vời ấy chứ?
Đâu là đôi ta trong niềm tin lụi tàn ấy?
Và nơi đâu là linh hồn của sự kiên tâm?
Anh lẻ loi và cô đơn
Bởi lẽ anh chẳng còn gì...
Anh có thể vượt qua được những sai lầm ấy
Nhưng lại chẳng thể nào xóa nhòa nỗi đau của cuộc tình tan vỡ...

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận