LỜI BÀI HÁT

My age you keep uncertain
This spell cannot be broken
Visions of eternal youth
We share one face together
Associates forever
Only you know my truth

Mirror, mirror on the wall
Who's the master of them all?
Mirror, mirror split in two
Look at me - who are you?

I swim in my reflection
Mirror, answer my question
Tell me what I want to hear
I see a perfect creature
Contracted human feature
I'll drown you with your vanity

Mirror, mirror on the wall
Who's the sickest one of all?
Mirror, mirror split in two
Look at me - who are you?

No, my life ain't beautiful
No, my life is beautiful

Mirror, mirror on the wall
Who's the sickest one of all
Mirror, mirror split in two
Look at me - who are you?
Mirror, mirror on the wall
Who's the master of them all
Mirror, mirror split in two
Look at me - who are you?

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngươi cứ giữ mập mờ tuổi tác ta
Phép thuật này không thể bị phá vỡ
Những hình ảnh của tuổi trẻ vĩnh hằng
Chúng ta cùng chia sẻ một gương mặt
Hợp tác

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Alone
112,840 lượt xem