Tell Me Why - Declan Galbraith

Bản dịch của: thiên lý

In my dream children sing a song of love for every boy and girl
The sky is blue and fields are green and laughter is the language of the world
Then I wake and all I see is a world full of people in need

Tell me why (why) does it have to be like this?
Tell me why (why) is there something I have missed?
Tell me why (why) cos I don't understand.
When so many need somebody we don't give a helping hand.
Tell me why?


Everyday I ask myself what will I have to do to be a man?
Do I have to stand and fight to prove to everybody who I am?
Is that what my life is for to waste in a world full of war?

Tell me why (why) does it have to be like this?
Tell me why (why) is there something I have missed?
Tell me why (why) cos I don't understand.
When so many need somebody we don't give a helping hand.
Tell me why?


(children) tell me why? (declan) tell me why?
(children) tell me why? (declan) tell me why?
(together) just tell me why, why, why?


Tell me why (why) does it have to be like this?
Tell me why (why) is there something I have missed?
Tell me why (why) cos I don't understand.
When so many need somebody we don't give a helping hand.

Tell me why (why,why,does the tiger run)
Tell me why (why why do we shoot the gun)
Tell me why (why,why do we never learn)
Can someone tell us why we let the forest burn?

(why,why do we say we care)
Tell me why (why,why do we stand and stare)
Tell me why (why,why do the dolphins cry)
Can some one tell us why we let the ocean die ?


(why,why if we're all the same)
tell me why (why,why do we pass the blame)
tell me why (why,why does it never end)
can some one tell us why we cannot just be friends?
Trong giấc mơ của tôi, trẻ em hát khúc tình ca cho những chàng trai và cô gái
Bầu trời xanh thẳm và những cánh đồng xanh ngát, và tiếng cười là ngôn ngữ của thế giới
Sau đó tôi thức dậy và tất cả những gì tôi thấy là một thế giới đầy rẫy những người cần giúp đỡ

Hãy nói cho tội tại sao lại phải là điều đó?
Nói cho tôi tại sao, có gì đó tôi lại bỏ lỡ?
Nói cho tôi tại sao bởi tôi không thể hiểu
Khi rất nhiều người cần một người nào đó mà chúng ta lại không đưa tay cứu giúp?
Nói cho tôi tại sao?

Mỗi ngày tôi tự hỏi tôi phải làm gì để trở thành một con người thật sự?
Có phải tôi phải đứng lên và chiến đấu để chứng tỏ với mọi người rằng tôi là ai?
Hay điều đó sẽ làm tôi lãng phí cuộc đời của mình vào một thế giới đầy chiến tranh?

Hãy nói cho tội tại sao lại phải là điều đó?
Nói cho tôi tại sao, có điều gì đó tôi bỏ sót?
Nói cho tôi tại sao bởi tôi không hiểu
Khi rất nhiều người cần một người nào đó mà chúng ta lại không đưa tay cứu giúp?
Nói cho tôi tại sao?

(Trẻ em hát) Nói cho chúng tôi tại sao?
(Trẻ em khóc) Nói cho chúng tôi tại sao?
(Tất cả hát) Hãy nói cho tôi biết đi, tại sao, tại sao?

Hãy nói cho tội tại sao lại phải là điều đó?
Nói cho tôi tại sao, có điều gì đó tôi bỏ lỡ?
Nói cho tôi tại sao bởi tôi không thể hiểu
Khi rất nhiều người cần một người nào đó mà chúng ta lại không đưa tay cứu giúp?
Nói cho tôi tại sao?

Nói cho chúng tôi tại sao (tại sao, tại sao những con hổ chạy)
Nói cho chúng tôi tại sao (tại sao, tại sao ta lại bắn súng)
Nói cho chúng tôi tại sao (tại sao, tại sao ta không bao giờ học được)
Ai có thể nói cho chúng tôi biết tại sao ta lại để những cánh rừng cháy?

(Tại sao, tại sao chúng ta nói ta quan tâm)
Tại sao (Tại sao chúng ta chỉ đứng đó và nhìn)
Tại sao (Tại sao cá heo khóc)
Ai có thể nói cho chúng tôi biết tại sao chúng ta lại để đại dương chết?

(Tại sao, tại sao nếu chúng ta lđều giống nhau)
Tại sao (tại sao ta có thể đỗ lỗi cho nhau)
Nói cho tôi biết đi (Tại sao, tại sao nó không bao giờ kết thúc)
Ai có thể nói cho chúng tôi tại sao chúng ta không thể chỉ là những người bạn?

6 bản dịch khác

ROSE
26-10-2008
thiên lý
12-01-2010
kute_girl
04-02-2010
thanhgiong.
12-03-2011
lethumai_t.
12-09-2011
quynhhuong.
24-06-2016