Tell Me Why - Declan Galbraith

Bản dịch của: lethumai_tm85

In my dream children sing a song of love for every boy and girl
The sky is blue and fields are green and laughter is the language of the world
Then I wake and all I see is a world full of people in need

Tell me why (why) does it have to be like this?
Tell me why (why) is there something I have missed?
Tell me why (why) cos I don't understand.
When so many need somebody we don't give a helping hand.
Tell me why?


Everyday I ask myself what will I have to do to be a man?
Do I have to stand and fight to prove to everybody who I am?
Is that what my life is for to waste in a world full of war?

Tell me why (why) does it have to be like this?
Tell me why (why) is there something I have missed?
Tell me why (why) cos I don't understand.
When so many need somebody we don't give a helping hand.
Tell me why?


(children) tell me why? (declan) tell me why?
(children) tell me why? (declan) tell me why?
(together) just tell me why, why, why?


Tell me why (why) does it have to be like this?
Tell me why (why) is there something I have missed?
Tell me why (why) cos I don't understand.
When so many need somebody we don't give a helping hand.

Tell me why (why,why,does the tiger run)
Tell me why (why why do we shoot the gun)
Tell me why (why,why do we never learn)
Can someone tell us why we let the forest burn?

(why,why do we say we care)
Tell me why (why,why do we stand and stare)
Tell me why (why,why do the dolphins cry)
Can some one tell us why we let the ocean die ?


(why,why if we're all the same)
tell me why (why,why do we pass the blame)
tell me why (why,why does it never end)
can some one tell us why we cannot just be friends?
trong giấc mơ của tôi bài hát tình yêu dành của các cô bé và cậu bé
bầu trời màu xanh, cánh đồng màu xanh và nụ cười là ngôn ngữ của thế giới
khi tôi mở mắt và tất cả tôi thấy là 1 thế giới đầy đủ mọi thứ

nói với tôi tại sao nó không đựoc như thế?
nói với tôi tại sao tôi đã mất thứ gì đó?
nói với tôi tại sao tôi k hiểu đựoc?
khi 1 ai đó cần chúng ta k thể giang tay ra giúp đỡ
nói với tôi tại sao?

mỗi ngày tôi hỏi tôi làm gì để trở thành 1 người đàn ông?
tôi phải có phải đứng lên và làm cho mọi người biết tôi là ai?
cuộc sống của tôi có để lãng phí chó thế giới đầy chiến tranh ?

nói với tôi tại sao nó không đựoc như thế?
nói với tôi tại sao tôi đã mất thứ gì đó?
nói với tôi tại sao tôi k hiểu đựoc?
khi 1 ai đó cần chúng ta k thể giang tay ra giúp đỡ
nói với tôi tại sao?

nới với tôi tại sao? nói vs tôi tại sao?
nới với tôi tại sao? nói vs tôi tại sao?
hãy nói với tôi lí do tại sao? tại sao?tại sao?


nói với tôi tại sao nó không đựoc như thế?
nói với tôi tại sao tôi đã mất thứ gì đó?
nói với tôi tại sao tôi k hiểu đựoc?
khi 1 ai đó cần chúng ta k thể giang tay ra giúp đỡ
nói với tôi tại sao?

nói với tôi tại sao? ( tại sao con hổ chạy được ?)
nói với tôi tại sao? ( tại sao chúng ta dùng súng?)
nói với tôi tại sao? (tại sao bạn chưa bao giờ học?)
ai đó nói cho tôi lí do chúng ta lại có thể đốt rừng?
tại sao ,tại sao chúng ta nói không thể?
nói với tôi (tại sao chúng ta đứng và nhìn nhau)?
nói với tôi (tại sao tại sao cá heo lại khóc) ?
1 ai đó có thể nới với tôi đại duơng chết

tại sao ,tại sao nếu tất cả giống nhau
nói tại sao ( tại sao .tại sao chúng ta có thể vượt qua tội lỗi)
nói tại sao ( tại sao chưa bao giờ kết thúc)
nói tại sao ( tại sao chúng ta không thể làm bạn bè)?

6 bản dịch khác

ROSE
26-10-2008
thiên lý
12-01-2010
kute_girl
04-02-2010
thanhgiong.
12-03-2011
lethumai_t.
12-09-2011
quynhhuong.
24-06-2016