Tell Me Why - Declan Galbraith

Bản dịch của: thanhgiong1690

In my dream children sing a song of love for every boy and girl
The sky is blue and fields are green and laughter is the language of the world
Then I wake and all I see is a world full of people in need

Tell me why (why) does it have to be like this?
Tell me why (why) is there something I have missed?
Tell me why (why) cos I don't understand.
When so many need somebody we don't give a helping hand.
Tell me why?


Everyday I ask myself what will I have to do to be a man?
Do I have to stand and fight to prove to everybody who I am?
Is that what my life is for to waste in a world full of war?

Tell me why (why) does it have to be like this?
Tell me why (why) is there something I have missed?
Tell me why (why) cos I don't understand.
When so many need somebody we don't give a helping hand.
Tell me why?


(children) tell me why? (declan) tell me why?
(children) tell me why? (declan) tell me why?
(together) just tell me why, why, why?


Tell me why (why) does it have to be like this?
Tell me why (why) is there something I have missed?
Tell me why (why) cos I don't understand.
When so many need somebody we don't give a helping hand.

Tell me why (why,why,does the tiger run)
Tell me why (why why do we shoot the gun)
Tell me why (why,why do we never learn)
Can someone tell us why we let the forest burn?

(why,why do we say we care)
Tell me why (why,why do we stand and stare)
Tell me why (why,why do the dolphins cry)
Can some one tell us why we let the ocean die ?


(why,why if we're all the same)
tell me why (why,why do we pass the blame)
tell me why (why,why does it never end)
can some one tell us why we cannot just be friends?
Trong giấc mơ của tôi, trẻ em hát khúc tình ca dành cho mỗi cô bé và cậu bé
Bầu trời xanh, cánh đồng xanh và tiếng cười là ngôn ngữ của thế giới
Sau đó, tôi thức dậy và tất cả những gì tôi thấy là một thế giới đầy những người cần

Hãy nói cho tôi tại sao (tại sao) lại phải như thế này?
Hãy nói cho tôi tại sao (tại sao) có cái gì đó tôi đã bỏ lỡ?
Hãy nói cho tôi tại sao (tại sao) bởi tôi không thể hiểu.
Khi nhiều người cần ai đó, chúng ta không đưa một bàn tay giúp đỡ.
Hãy nói cho tôi tại sao?


Mỗi ngày tôi tự hỏi tôi sẽ phải làm gì để được là một người đàn ông?
Tôi có phải đứng lên chiến đấu để chứng minh cho mọi người tôi là ai?
Có phải đó là những gì cuộc sống của tôi đã lãng phí chỉ để trong một thế giới đầy rẫy chiến tranh?

Hãy nói cho tôi tại sao (tại sao) lại phải như thế này?
Hãy nói cho tôi tại sao (tại sao) có cái gì đó tôi đã bỏ lỡ?
Hãy nói cho tôi tại sao (tại sao) bởi tôi không thể hiểu.
Khi nhiều người cần ai đó, chúng ta không đưa một bàn tay giúp đỡ.
Hãy nói cho tôi tại sao?


(Trẻ em) nói tôi biết tại sao? (Declan) nói tôi biết tại sao?
(Trẻ em) nói tôi biết tại sao? (Declan) nói tôi biết tại sao?
(Cùng nhau) chỉ cần cho tôi biết tại sao, tại sao, tại sao?


Hãy nói cho tôi tại sao (tại sao) lại phải như thế này?
Hãy nói cho tôi tại sao (tại sao) có cái gì đó tôi đã bỏ lỡ?
Hãy nói cho tôi tại sao (tại sao) bởi tôi không thể hiểu.
Khi nhiều người cần ai đó, chúng ta không đưa một bàn tay giúp đỡ.

Hãy nói cho tôi tại sao (tại sao, tại sao những con hổ chạy)
Hãy nói cho tôi tại sao (tại sao, tại sao chúng ta săn bắn bằng súng)
Hãy nói cho tôi tại sao (tại sao, tại sao chúng ta không bao giờ học được)
Ai đó có thể nói cho chúng tôi biết tại sao chúng ta để rừng cháy?

(Tại sao, tại sao chúng ta nói rằng chúng ta quan tâm)
Hãy nói cho tôi tại sao (tại sao, tại sao chúng ta chỉ đứng nhìn)
Hãy nói cho tôi tại sao (tại sao, tại sao cá heo khóc)
Ai đó có thể cho chúng tôi biết tại sao chúng ta để đại dương chết?


(Tại sao, tại sao nếu chúng ta đều như nhau)
Cho tôi biết tại sao (tại sao, tại sao chúng ta lại đổ lỗi)
Cho tôi biết tại sao (tại sao, tại sao nó không bao giờ kết thúc)
Ai đó có thể nói cho chúng tôi tại sao chúng ta không thể chỉ là bạn?

6 bản dịch khác

ROSE
26-10-2008
thiên lý
12-01-2010
kute_girl
04-02-2010
thanhgiong.
12-03-2011
lethumai_t.
12-09-2011
quynhhuong.
24-06-2016