Tell Me Why - Declan Galbraith

Bản dịch của: quynhhuong2102

In my dream children sing a song of love for every boy and girl
The sky is blue and fields are green and laughter is the language of the world
Then I wake and all I see is a world full of people in need

Tell me why (why) does it have to be like this?
Tell me why (why) is there something I have missed?
Tell me why (why) cos I don't understand.
When so many need somebody we don't give a helping hand.
Tell me why?


Everyday I ask myself what will I have to do to be a man?
Do I have to stand and fight to prove to everybody who I am?
Is that what my life is for to waste in a world full of war?

Tell me why (why) does it have to be like this?
Tell me why (why) is there something I have missed?
Tell me why (why) cos I don't understand.
When so many need somebody we don't give a helping hand.
Tell me why?


(children) tell me why? (declan) tell me why?
(children) tell me why? (declan) tell me why?
(together) just tell me why, why, why?


Tell me why (why) does it have to be like this?
Tell me why (why) is there something I have missed?
Tell me why (why) cos I don't understand.
When so many need somebody we don't give a helping hand.

Tell me why (why,why,does the tiger run)
Tell me why (why why do we shoot the gun)
Tell me why (why,why do we never learn)
Can someone tell us why we let the forest burn?

(why,why do we say we care)
Tell me why (why,why do we stand and stare)
Tell me why (why,why do the dolphins cry)
Can some one tell us why we let the ocean die ?


(why,why if we're all the same)
tell me why (why,why do we pass the blame)
tell me why (why,why does it never end)
can some one tell us why we cannot just be friends?
Trong giấc mơ của tôi, trẻ em hát khúc ca yêu thương cho mỗi cậu bé và cô bé
Bầu trời xanh thẳm và những cánh đồng xanh ngát, tiếng cười là ngôn ngữ của cả thế giới
Sau đó tôi thức dậy và tất cả tôi thấy là một thế giới còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ

Hãy nói cho tôi tại sao ( tại sao) lại cần phải như vậy?
Hãy nói cho tôi tại sao ( tại sao), có cái gì đó tôi đã bỏ lỡ?
Hãy nói cho tôi tại sao ( tại sao) bởi tôi không thể hiểu
Khi thật nhiều người cần ai đó, chúng ta không cho một cánh tay nào để giúp đỡ
Hãy nói cho tôi tại sao?

Mỗi ngày trôi qua tôi tự hỏi tôi cần làm gì để trở thành một con người thực sự?
Tôi có cần phải đứng lên chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy tôi là ai?
Không lẽ đời tôi chỉ để lãng phí trong một thế giới đầy rẫy chiến tranh?

Hãy nói cho tội tại sao lại luôn phải như vậy?
Nói cho tôi tại sao, phải chăng tôi còn thiếu một điều gì đó?
Nói cho tôi tại sao bởi tôi không thể thấu hiểu
Khi rất nhiều người cần một ai đó, chúng ta không đưa họ một cánh tay giúp đỡ
Nói cho tôi tại sao?

(Trẻ em hát) Nói cho chúng tôi tại sao?
(Trẻ em khóc) Nói cho chúng tôi tại sao?
(Tất cả hát lên khúc ca) Hãy nói cho tôi biết đi, tại sao, tại sao?

Hãy nói cho tội tại sao lại cần phải như vậy?
Nói cho tôi tại sao, phải chăng có điều gì đó tôi bỏ lỡ?
Nói cho tôi tại sao bởi tôi không thể hiểu
Khi rất nhiều người cần một ai đó, chúng ta không giúp đỡ
Nói cho tôi tại sao?

Nói cho chúng tôi tại sao (tại sao, tại sao những con hổ chạy)
Nói cho chúng tôi tại sao (tại sao, tại sao ta lại buông còi súng)
Nói cho chúng tôi tại sao (tại sao, tại sao ta không bao giờ học được)
Có ai nó cho chúng tôi biết tại sao ta lại để những cánh rừng cháy?

(Tại sao, tại sao chúng ta nói ta quan tâm)
Tại sao (Tại sao chúng ta chỉ đứng đó và nhìn)
Tại sao (Tại sao cá heo khóc)
Có ai nói cho chúng ta biết tại sao chúng ta lại để đại dương chết?

(Tại sao, tại sao nếu chúng ta là một)
Tại sao (tại sao ta có thể thoát khỏi nỗi giày vò, thoát khỏi lương tâm của chính ta)
Nói cho tôi biết đi (Tại sao, tại sao nó không bao giờ kết thúc)
Ai đó nói cho tôi tại sao chúng ta không thể chỉ là những người bạn?

6 bản dịch khác

ROSE
26-10-2008
thiên lý
12-01-2010
kute_girl
04-02-2010
thanhgiong.
12-03-2011
lethumai_t.
12-09-2011
quynhhuong.
24-06-2016