Take A Bow - Rihanna

Bản dịch của: corpiii

Oh, How about a round of applause, Yeah
A standing ovation
Oooooo, Yeah
Yeah, Yeah, Yeah, Yeah

You look so dumb right now
Standing outside my house
Trying to apologize
You’re so ugly when you cry
Please, just cut it out

[Chorus]
Don’t tell me you’re sorry cuz you’re not
Baby when I know you’re only sorry you got caught
But you put on quite a show
You really had me going
But now it’s time to go
Curtain’s finally closing
That was quite a show
Very entertaining
But it’s over now (But it’s over now)
Go on and take a bow

Grab your clothes and get gone (get gone)
You better hurry up
Before the sprinklers come on (come on)
Talkin’ bout'
Girl, I love you, you’re the one
This just looks like a re-run
Please, what else is on (on)

[Chorus]
And don't tell me you’re sorry cuz you’re not
Baby when I know you’re only sorry you got caught
But you put on quite a show
You really had me going
But now it’s time to go
Curtain’s finally closing
That was quite a show
Very entertaining
But it’s over now (But it’s over now)
Go on and take a bow

[Bridge]
Oh, And the award for
The best lie goes to you (goes to you)
For making me believe (that you)
That you could be faithful to me
Let's hear your speech, Oh

How about a round of applause
A standing ovation

But you put on quite a show
Really had me going
Now it’s time to go
Curtain’s finally closing
That was quite a show
Very entertaining
But it’s over now (But it’s over now)
Go on and take a bow
But it’s over now
Oh. Một tràng pháo tay nhé, thế nào? Yeah.
Hay là một đám đông đứng đó tung hô?
Ohhhhhhh Yeah.
Yeah yeah yeah yeah.

Ngay lúc này đây mày trông thật đần độn.
Đứng ngoài nhà tao
Cố gắng để xin lỗi.
Mày thật xấu xí khi mày khóc lóc.
Thôi đi. Dẹp hết cái trò ấy đi.
Đừng nói với tao mày xin lỗi khi mày còn không thấy mày có lỗi.
Cưng à. Tao biết mày chỉ xin lỗi khi mà bị tóm sống.
Nhưng mày đã dựng khá lên được một vở kịch.
Thực sự mày làm tao phải đi.
Đã đến lúc phải đi rồi.
Bức màn cuối cùng cũng được hạ xuống.
Vở kịch đó khá đấy.
Đáng để giải trí.
Nhưng tất cả kết thúc rồi.( Tất cả kết thúc rồi)
Biến đi và tạm biệt.

Cuốn gói quần áo và xéo đi(xéo đi)
Tốt nhất mày nên nhanh lên
Trước khi trời mưa rào.
Nào là nói rằng \"Em à. Anh yêu em. Em là người duy nhất mà thôi. Đây chỉ như là một sự lầm đường.\"
Thôi đi. Còn gì nữa nào!!
Đừng nói với tao mày xin lỗi khi mày còn không thấy mày có lỗi.
Cưng à. Tao biết mày chỉ xin lỗi khi mà bị tóm sống.
Nhưng mày đã dựng khá lên được một vở kịch.
Thực sự mày làm tao phải đi.
Đã đến lúc phải đi rồi.
Bức màn cuối cùng cũng được hạ xuống.
Vở kịch đó khá đấy.
Đáng để giải trí.
Nhưng tất cả kết thúc rồi.( Tất cả kết thúc rồi)
Biến đi và tạm biệt.
Oh. Và phần thưởng dành cho kẻ nói dối giỏi nhất
Xứng đáng cho mày(xứng đáng cho mày)
Vì đã làm cho tao tin (rằng mày)
Rằng mày có thể chung thủy với tao.
Nào. Cũng nghe bài diễn văn của mày. Oh.Một tràng pháo tay nhé, thế nào?
Hay là một đám đông đứng đo tung hô???Nhưng mày đã dựng khá lên được một vở kịch.
Thực sự mày làm tao phải đi.
Đã đến lúc phải đi rồi.
Bức màn cuối cùng cũng được hạ xuống.
Vở kịch đó khá đấy.
Đáng để giải trí.
Nhưng tất cả kết thúc rồi.( Tất cả kết thúc rồi)
Biến đi và tạm biệt.
Tất cả kết thúc rồi.

9 bản dịch khác

whatgoeswr.
12-06-2008
Averine
03-07-2008
whatgoeswr.
03-07-2008
thangkho_n.
07-08-2008
sakura359
19-01-2009
hoanghon
12-05-2009
YaNgL0v3
10-03-2010
Over_and_o.
25-05-2011
corpiii
21-06-2011