Thêm nghệ sĩ mới

Danh sách nghệ sĩ

1. Eason Chan / 陈奕迅 / Chen Yi Xun

3 12783 lượt xem
 
Sửa: 06-07-2012

2. Diddy - Dirty Money

1 2406 lượt xem
Đăng: 02-05-2011
Sửa: 06-07-2012

3. Die In Cries / ダイインクライズ

1 117054 lượt xem
Đăng: 20-07-2009
Sửa: 06-07-2012

4. David Tao / 陶喆 / Đào Triết

2 213969 lượt xem
 
Sửa: 06-07-2012

5. Avraam Russo / Авраам Руссо

3 42237 lượt xem
Đăng: 17-09-2010
Sửa: 06-07-2012

6. AZU / アズ

3 219663 lượt xem
Đăng: 25-06-2009
Sửa: 06-07-2012

7. Azumi Inoue / 井上 あずみ

3 225162 lượt xem
 
Sửa: 06-07-2012

8. Cyndi Wang / 王心凌 / Vương Tâm Lăng

6 507354 lượt xem
 
Sửa: 06-07-2012

9. Co-Ed School / 남녀공학

2 23973 lượt xem
Đăng: 01-10-2010
Sửa: 06-07-2012

10. Claire Kuo / 郭靜 / Quách Tịnh

1 53879 lượt xem
 
Sửa: 06-07-2012

11. Chyi Chin / 齐秦 / Tề Tần

1 85968 lượt xem
 
Sửa: 06-07-2012

12. Chocolat

2 2438 lượt xem
Đăng: 08-09-2011
Sửa: 06-07-2012

13. Chin / 齊秦

2 213694 lượt xem
Đăng: 15-05-2009
Sửa: 06-07-2012

14. Chiaki Ishikawa / 石川智晶 / Thạch Xuyên Trí Tinh

4 84444 lượt xem
Đăng: 05-06-2009
Sửa: 06-07-2012

15. Cherry Ying / 应嘉俐

1 67628 lượt xem
Đăng: 07-05-2011
Sửa: 06-07-2012

16. B'z

3 6243 lượt xem
Đăng: 27-05-2009
Sửa: 06-07-2012

17. Chata / 茶太

1 109173 lượt xem
 
Sửa: 06-07-2012

18. Daphne & Celeste

1 1940 lượt xem
Đăng: 05-07-2012
Sửa: 05-07-2012

19. Reik

1 2033 lượt xem
Đăng: 21-04-2011
Sửa: 04-07-2012

20. Rie Fu

2 3402 lượt xem
 
Sửa: 04-07-2012

21. Yang Yoseob / 양요섭

7 262648 lượt xem
Đăng: 17-08-2011
Sửa: 03-07-2012

22. Kathy Troccoli

1 1637 lượt xem
Đăng: 29-06-2012
Sửa: 29-06-2012

23. Rainbow / 레인보우

6 134803 lượt xem
Đăng: 04-03-2010
Sửa: 29-06-2012

24. Taeyeon / 태연

11 121573 lượt xem
Đăng: 12-12-2010
Sửa: 21-06-2012

25. Jane Chen / Chen Ming Zhen / 陈明真

1 49689 lượt xem
Đăng: 18-06-2012
Sửa: 18-06-2012

26. Kimbra

2 2470 lượt xem
Đăng: 18-06-2012
Sửa: 18-06-2012

27. Brown Eyed Soul / 브라운아이드 소울

5 112268 lượt xem
Đăng: 13-04-2010
Sửa: 12-06-2012

28. Kha Chấn Đông / Ko Chen Tung / 柯震东

1 54660 lượt xem
Đăng: 12-06-2012
Sửa: 12-06-2012

29. 재희 / Jae Hee

1 12507 lượt xem
Đăng: 08-06-2012
Sửa: 08-06-2012

30. Ioanna Gika

1 1950 lượt xem
Đăng: 07-06-2012
Sửa: 07-06-2012

31. Charlotte / しゃるろっと

1 129843 lượt xem
Đăng: 10-06-2009
Sửa: 06-06-2012

32. Chae Yeon / 채연

3 14687 lượt xem
Đăng: 28-07-2009
Sửa: 06-06-2012

33. Chae Dong Ha / 채 동하

1 17009 lượt xem
Đăng: 21-04-2010
Sửa: 06-06-2012

34. Cai Xing Juan / 蔡幸娟 / Sái Hạnh Quyên

1 85421 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2012

35. Bum / Бум

1 104959 lượt xem
Đăng: 10-02-2010
Sửa: 06-06-2012

36. Brown Eyed Girls (B.E.G)

31 53473 lượt xem
Đăng: 29-05-2009
Sửa: 06-06-2012

37. BoM / 비오엠

1 9471 lượt xem
Đăng: 01-08-2011
Sửa: 06-06-2012

38. Blutengel / Blood Angel

1 19024 lượt xem
Đăng: 08-02-2010
Sửa: 06-06-2012

39. Barbie Hsu / 徐熙媛 / Xu Xi Yuan / Từ Hi Viên

1 28030 lượt xem
Đăng: 03-07-2009
Sửa: 06-06-2012

40. Ayane ~xi-on~ / 彩音 ~xi-on~

1 12891 lượt xem
Đăng: 05-08-2011
Sửa: 06-06-2012

41. Aya Hirano / 平野 綾

4 138882 lượt xem
Đăng: 14-08-2009
Sửa: 06-06-2012

42. Aqua Timez / アクアタイムズ

2 331920 lượt xem
Đăng: 25-07-2009
Sửa: 06-06-2012

43. Andrei Gubin / Андрей Губин

1 14030 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2012

44. An Cafe / Antic Cafe / アンティック

2 184921 lượt xem
Đăng: 10-04-2010
Sửa: 06-06-2012

45. Alsou / Алсу

9 52954 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2012

46. Alla Pugacheva / Алла Пугачева

2 21543 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2012

47. Aleksey Goman / Алексей Гоман

1 164723 lượt xem
Đăng: 18-05-2009
Sửa: 06-06-2012

48. Akiko Shikata / 志方あきこ

2 70341 lượt xem
Đăng: 30-12-2010
Sửa: 06-06-2012

49. Aikyn Tolepbergen / Айкын Толепберген

1 60728 lượt xem
Đăng: 01-11-2010
Sửa: 06-06-2012

50. Akeboshi / 明星嘉男

3 82394 lượt xem
Đăng: 02-03-2010
Sửa: 06-06-2012

51. Ah Do / 阿杜 / A Đỗ

4 247473 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2012

52. Aiba Hiroki / 相葉弘樹

1 94657 lượt xem
Đăng: 14-04-2011
Sửa: 06-06-2012

54. A-Lin / 黄丽玲

1 109987 lượt xem
Đăng: 07-05-2011
Sửa: 06-06-2012

55. Walk Off The Earth

0 3329 lượt xem
Đăng: 07-02-2012
Sửa: 06-06-2012

56. Yiruma / 이루마

3 89528 lượt xem
 
Sửa: 03-06-2012

57. Baek Ji Young / 백지영

15 102873 lượt xem
Đăng: 14-10-2009
Sửa: 31-05-2012

58. Yangpa / 양파

3 147393 lượt xem
Đăng: 01-04-2011
Sửa: 28-05-2012

59. Hello Venus / 헬로비너스

2 107404 lượt xem
Đăng: 26-05-2012
Sửa: 27-05-2012

60. 叶丽仪 / Frances Yip / Diệp Lệ Nghi

0 65872 lượt xem
Đăng: 24-05-2012
Sửa: 26-05-2012

61. Hearts Grow

1 5233 lượt xem
Đăng: 21-04-2011
Sửa: 26-05-2012

62. Alyssa Reid

4 3839 lượt xem
Đăng: 15-11-2011
Sửa: 26-05-2012

63. Chen Chu Sheng / 陈楚生 / Trần Sở Sinh

1 55762 lượt xem
Đăng: 26-05-2012
Sửa: 26-05-2012

64. Satyricon

1 1083 lượt xem
Đăng: 23-05-2012
Sửa: 23-05-2012

65. JJ Project / JJ 프로젝트

2 81641 lượt xem
Đăng: 20-05-2012
Sửa: 20-05-2012

66. Misae Takamatsu / 高松 美砂絵

1 50710 lượt xem
Đăng: 19-05-2012
Sửa: 19-05-2012

67. Lucas Prata

1 2444 lượt xem
Đăng: 26-02-2012
Sửa: 16-05-2012

68. Alex Clare

2 2905 lượt xem
Đăng: 26-02-2012
Sửa: 15-05-2012

69. Bring Me The Horizon

2 2266 lượt xem
Đăng: 26-02-2012
Sửa: 14-05-2012

70. Ayumi Hamasaki / 浜崎あゆみ

25 134561 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2012

71. Hugh Jackman

1 3718 lượt xem
Đăng: 09-05-2012
Sửa: 09-05-2012

72. Marina And The Diamonds

21 16871 lượt xem
Đăng: 17-11-2009
Sửa: 07-05-2012

73. Wisin Y Yandel

1 1837 lượt xem
Đăng: 05-05-2012
Sửa: 05-05-2012

74. Roman Lob

1 9797 lượt xem
Đăng: 24-05-2010
Sửa: 02-05-2012

75. Verandah Project / 베란다 프로젝트

1 44991 lượt xem
Đăng: 29-04-2012
Sửa: 29-04-2012

76. Razah

1 1305 lượt xem
Đăng: 28-04-2012
Sửa: 28-04-2012

77. Lee Seul Bi / 이슬비

1 86066 lượt xem
Đăng: 10-04-2011
Sửa: 27-04-2012

78. Lee Tzsche / 이상은

1 32336 lượt xem
Đăng: 05-02-2011
Sửa: 27-04-2012

79. Lynk Lee / Tô Mạnh Linh

1 55319 lượt xem
Đăng: 19-11-2010
Sửa: 27-04-2012

80. Hacken Lee / 李克勤 / Li Ke Qin / Lý Khắc Cần

1 14358 lượt xem
Đăng: 10-09-2009
Sửa: 27-04-2012

81. Erica Lee / 李悅君 / Lý Duyệt Quân

1 16245 lượt xem
 
Sửa: 27-04-2012

82. Chris Lee / 李宇春 / Lý Vũ Xuân

1 84987 lượt xem
Đăng: 13-05-2009
Sửa: 27-04-2012

83. Jackie Boyz

4 6515 lượt xem
 
Sửa: 26-04-2012

84. Nell / 넬

41 62868 lượt xem
Đăng: 29-11-2009
Sửa: 21-04-2012

85. B.o.B

9 14093 lượt xem
Đăng: 27-03-2010
Sửa: 20-04-2012

86. Aziatix

4 5468 lượt xem
Đăng: 05-09-2011
Sửa: 20-04-2012

87. Trivium

5 3162 lượt xem
Đăng: 11-04-2012
Sửa: 16-04-2012

88. Romeo Santos

1 2035 lượt xem
Đăng: 16-04-2012
Sửa: 16-04-2012

89. Cover Drive

1 2690 lượt xem
Đăng: 14-04-2012
Sửa: 14-04-2012

90. Ruben Studdard

3 4031 lượt xem
 
Sửa: 12-04-2012

91. A Friend in London

1 5121 lượt xem
Đăng: 13-07-2011
Sửa: 12-04-2012

92. Gotye

1 4018 lượt xem
Đăng: 11-04-2012
Sửa: 11-04-2012

93. Tiên Cookie

2 5455 lượt xem
Đăng: 09-04-2012
Sửa: 09-04-2012

94. Busker Busker / 버스커 버스커

1 11569 lượt xem
Đăng: 09-04-2012
Sửa: 09-04-2012

95. Tommy Ngô

1 3739 lượt xem
Đăng: 08-04-2012
Sửa: 08-04-2012

96. M.I.A

7 6319 lượt xem
Đăng: 03-06-2010
Sửa: 04-04-2012

97. Adele

26 65634 lượt xem
 
Sửa: 04-04-2012

98. Neko Case

1 1363 lượt xem
Đăng: 03-04-2012
Sửa: 03-04-2012

99. Take That

40 57189 lượt xem
 
Sửa: 03-04-2012

100. Flo Rida

15 39118 lượt xem
Đăng: 22-06-2009
Sửa: 03-04-2012

101. Wiz Khalifa

4 8266 lượt xem
Đăng: 23-01-2011
Sửa: 03-04-2012

102. The Civil Wars

1 3541 lượt xem
Đăng: 02-04-2012
Sửa: 02-04-2012

103. The Secret Sisters

1 1403 lượt xem
Đăng: 31-03-2012
Sửa: 31-03-2012

104. Luke Bryan

6 6682 lượt xem
Đăng: 16-01-2010
Sửa: 30-03-2012

105. Marilyn Manson

9 12648 lượt xem
 
Sửa: 30-03-2012

106. Conor Maynard

1 2652 lượt xem
Đăng: 27-03-2012
Sửa: 27-03-2012

107. Amuro Namie / 安室 奈美恵

4 85945 lượt xem
Đăng: 09-08-2011
Sửa: 26-03-2012

108. Poets Of The Fall

4 5400 lượt xem
 
Sửa: 26-03-2012

109. Phạm Quỳnh Anh (Vpop)

1 3164 lượt xem
Đăng: 25-03-2012
Sửa: 25-03-2012

110. BeFour

18 32373 lượt xem
 
Sửa: 22-03-2012

111. Dan Fogelberg

3 5289 lượt xem
 
Sửa: 20-03-2012

112. Whitesnake

1 1296 lượt xem
Đăng: 20-03-2012
Sửa: 20-03-2012

113. Danger Flowers

1 1203 lượt xem
Đăng: 20-03-2012
Sửa: 20-03-2012

114. Elliott Yamin

21 27046 lượt xem
Đăng: 18-01-2010
Sửa: 19-03-2012

115. Joy

11 209056 lượt xem
 
Sửa: 19-03-2012

116. Thảo Trang

4 6644 lượt xem
Đăng: 08-04-2010
Sửa: 19-03-2012

117. Rhymastic

6 19691 lượt xem
Đăng: 14-10-2009
Sửa: 17-03-2012

118. Mike Oldfield

1 1668 lượt xem
Đăng: 17-03-2012
Sửa: 17-03-2012

119. Michael Buble

34 41758 lượt xem
 
Sửa: 15-03-2012

120. P.M. Sampson And Double Key

1 1931 lượt xem
Đăng: 13-03-2012
Sửa: 13-03-2012

121. Frances Black

1 1682 lượt xem
Đăng: 10-03-2012
Sửa: 10-03-2012

122. Blaque

1 1134 lượt xem
Đăng: 10-03-2012
Sửa: 10-03-2012

123. Beyoncé Knowles

43 68183 lượt xem
 
Sửa: 10-03-2012

124. Boz Scaggs

1 1337 lượt xem
Đăng: 10-03-2012
Sửa: 10-03-2012

125. Carly Rae Jepsen

13 12650 lượt xem
Đăng: 23-08-2011
Sửa: 09-03-2012

126. Norah Jones

46 40013 lượt xem
 
Sửa: 09-03-2012

127. Lana Del Rey

29 23676 lượt xem
Đăng: 27-12-2011
Sửa: 09-03-2012

128. Mary Hopkin

3 7342 lượt xem
Đăng: 23-08-2009
Sửa: 09-03-2012

129. Dream High 2 Cast

9 21339 lượt xem
Đăng: 22-02-2012
Sửa: 07-03-2012

130. Luca Turilli

1 3507 lượt xem
Đăng: 01-05-2010
Sửa: 06-03-2012

131. Bobby Kim

4 3097 lượt xem
Đăng: 29-01-2012
Sửa: 06-03-2012

132. Stevie Hoàng

33 34259 lượt xem
Đăng: 16-05-2009
Sửa: 04-03-2012

133. Ailee / 에일리

5 63272 lượt xem
Đăng: 04-03-2012
Sửa: 04-03-2012

134. JTL

3 5899 lượt xem
Đăng: 09-01-2010
Sửa: 03-03-2012

135. The All American Rejects

29 28093 lượt xem
 
Sửa: 03-03-2012

136. Red Hot Chilli Peppers

7 15672 lượt xem
 
Sửa: 03-03-2012

137. Nicki Minaj

20 32318 lượt xem
Đăng: 21-05-2010
Sửa: 02-03-2012

138. Mötley Crüe

5 5080 lượt xem
 
Sửa: 02-03-2012

139. Kim Ji Eun

1 2017 lượt xem
Đăng: 01-03-2012
Sửa: 01-03-2012

140. Lionel Richie

12 32415 lượt xem
 
Sửa: 29-02-2012

141. Skylar Grey

7 5726 lượt xem
Đăng: 23-06-2011
Sửa: 29-02-2012

142. Sung Si Kyung

4 10604 lượt xem
Đăng: 12-01-2011
Sửa: 29-02-2012

143. Hương Hương / Kimi / 香香

1 106600 lượt xem
Đăng: 13-11-2009
Sửa: 29-02-2012

144. Preston Powis

1 1748 lượt xem
Đăng: 29-02-2012
Sửa: 29-02-2012

145. Jaeson Ma

3 3266 lượt xem
Đăng: 09-11-2010
Sửa: 27-02-2012

146. James Blunt

35 53441 lượt xem
 
Sửa: 26-02-2012

147. B1A4

9 15666 lượt xem
Đăng: 28-04-2011
Sửa: 25-02-2012

148. Cassie

7 7427 lượt xem
 
Sửa: 25-02-2012

149. Sonseed

1 1198 lượt xem
Đăng: 24-02-2012
Sửa: 24-02-2012

150. Jem

4 1901 lượt xem
Đăng: 23-02-2012
Sửa: 23-02-2012

151. Hayley Westenra

29 35599 lượt xem
 
Sửa: 23-02-2012

152. Jonathan Rhys Meyers

2 2109 lượt xem
Đăng: 06-01-2012
Sửa: 22-02-2012

153. Novembers Doom

1 2218 lượt xem
Đăng: 06-01-2012
Sửa: 22-02-2012

154. Boston

1 3098 lượt xem
Đăng: 21-02-2012
Sửa: 21-02-2012

155. Randy Travis

2 2695 lượt xem
Đăng: 15-11-2011
Sửa: 21-02-2012

156. Kyary Pamyu Pamyu / きゃりーぱみゅぱみゅ

1 77241 lượt xem
Đăng: 15-02-2012
Sửa: 21-02-2012

157. Wei Chen / 魏晨/ Ngụy Thần

1 70916 lượt xem
Đăng: 14-02-2012
Sửa: 20-02-2012

158. Rolf Zuckowski

1 1234 lượt xem
Đăng: 14-02-2012
Sửa: 20-02-2012

159. Kids Alive

1 1762 lượt xem
Đăng: 14-02-2012
Sửa: 20-02-2012

160. China Anne McClain

1 2041 lượt xem
Đăng: 13-02-2012
Sửa: 20-02-2012

161. Martin Nievera

1 1368 lượt xem
Đăng: 13-02-2012
Sửa: 20-02-2012

162. The Spinners

1 1265 lượt xem
Đăng: 13-02-2012
Sửa: 20-02-2012

163. Vic Mignogna

1 1439 lượt xem
Đăng: 11-02-2012
Sửa: 20-02-2012

164. Darius Rucker

4 2263 lượt xem
Đăng: 11-02-2012
Sửa: 20-02-2012

165. Morrissey

1 1143 lượt xem
Đăng: 03-02-2012
Sửa: 20-02-2012

166. Kasarinchu

1 1186 lượt xem
Đăng: 02-02-2012
Sửa: 20-02-2012

167. Song Ji Eun

1 2992 lượt xem
Đăng: 02-02-2012
Sửa: 20-02-2012

168. Phil Wickham

1 1845 lượt xem
Đăng: 07-01-2012
Sửa: 20-02-2012

169. Sara Kempe

1 1657 lượt xem
Đăng: 31-12-2011
Sửa: 20-02-2012

170. Delerium

1 1385 lượt xem
Đăng: 14-12-2011
Sửa: 20-02-2012

171. Van Halen

2 3774 lượt xem
Đăng: 10-12-2011
Sửa: 20-02-2012

172. Dev

7 6700 lượt xem
Đăng: 19-05-2011
Sửa: 19-02-2012

173. Baby Soul / 베이비소울

1 10498 lượt xem
Đăng: 18-02-2012
Sửa: 19-02-2012

174. Katy Perry

44 119766 lượt xem
 
Sửa: 18-02-2012

175. Z'ta

1 3071 lượt xem
Đăng: 07-06-2011
Sửa: 17-02-2012

176. Mama's Gun

1 1473 lượt xem
Đăng: 15-11-2011
Sửa: 17-02-2012

177. Alyssa Reid

2 2220 lượt xem
Đăng: 15-11-2011
Sửa: 17-02-2012

178. Tyler Ward

2 2704 lượt xem
Đăng: 15-11-2011
Sửa: 17-02-2012

179. Fat Cat / 살찐고양이

2 14360 lượt xem
Đăng: 06-01-2012
Sửa: 17-02-2012

180. X-5

1 1364 lượt xem
Đăng: 17-02-2012
Sửa: 17-02-2012

181. 张嘉倪 / Zhang Jia Ni / Trương Gia Nghệ

1 80511 lượt xem
Đăng: 01-02-2012
Sửa: 17-02-2012

182. Danielle McKee

1 1356 lượt xem
Đăng: 14-02-2012
Sửa: 17-02-2012

183. Shin Seung Hoon / 신승훈

4 95820 lượt xem
 
Sửa: 16-02-2012

184. Gym Class Heroes

6 8812 lượt xem
 
Sửa: 14-02-2012

185. Newton Faulkner

1 1580 lượt xem
Đăng: 05-02-2012
Sửa: 11-02-2012

186. ColdPlay

34 50025 lượt xem
 
Sửa: 11-02-2012

187. AB Avenue

1 2939 lượt xem
Đăng: 10-02-2012
Sửa: 10-02-2012

188. Keren Ann

1 1563 lượt xem
Đăng: 10-02-2012
Sửa: 10-02-2012

189. 3 Doors Down

17 24074 lượt xem
 
Sửa: 06-02-2012

190. Rachel Chan

3 2334 lượt xem
Đăng: 05-02-2012
Sửa: 05-02-2012

191. Alexandra Burke

8 15911 lượt xem
Đăng: 17-10-2009
Sửa: 01-02-2012

192. Seo Young Eun

1 2607 lượt xem
Đăng: 30-01-2012
Sửa: 31-01-2012

193. Satou Akemi

1 1560 lượt xem
Đăng: 30-01-2012
Sửa: 31-01-2012

194. Wan Thanakrit

1 1679 lượt xem
Đăng: 28-01-2012
Sửa: 28-01-2012

195. Jamie Grace

1 1665 lượt xem
Đăng: 05-12-2011
Sửa: 05-12-2011

196. Kim Hyun Joong

5 27850 lượt xem
Đăng: 11-06-2011
Sửa: 25-11-2011

197. Brian Joo

2 5889 lượt xem
Đăng: 23-02-2010
Sửa: 20-11-2011

198. Ultima Thule

0 809 lượt xem
Đăng: 16-11-2011
Sửa: 16-11-2011

199. Lee Soo In

1 3625 lượt xem
Đăng: 25-09-2011
Sửa: 25-09-2011

200. Kimberly Cole

1 1484 lượt xem
Đăng: 20-09-2011
Sửa: 20-09-2011
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z