LỜI BÀI HÁT

Baby I was hypnotised
When I looked into your eyes
Saw the love I'd been waitin' for
Couldn't help but fantasize
'bout a world where you and I
Stay together for evermore

Don't hesitate
'cos I can't control my feelings
Just can't wait
Now I know where this is leadin'

*Repeat:
Baby please, this heart's on the line
Don't waste this precious time
Say you'll be mine
It's not hard to do
Just tell me you feel it too
Baby it's time
Say you'll be mine (say you'll be mine)

Took a spark to start the fire
Fan the flame of my desire
Turn the light on my destiny
An' it took me by surprise
All the love I felt inside
Now I know it was meant to be

An' step by step
I can feel how close we're getting
Can't stop yet
'cos I know where this is headin'

[repeat]

Baby it's time (it's time)
(Say you'll be mine

Say it, All you gotta do is say it (just say it)
You're the one I've been waiting for
Say it, All you gotta do is say it (just say it)

[repeat]

Say, say you'll be mine (say you'll be mine)
Say, say you'll be mine (say you'll be mine)
Say, say you'll be mine
Baby it's time
Say you'll be mine (say you'll be mine)

[repeat]

Baby it's time
Say you'll be mine

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

ngocphuongdi Cập nhật: Blah Blah / 28-08-2009...
nói anh là của em .

Anh yêu, em dường như dã bị thôi miên.
Khi em nhìn vào mắt anh.
Nhìn thấy tình yêu mà em chờ đợi
không

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
nguyenhungbm2002 08-12-2009
Hay quá, mình thích bài này của STEP lâu roài, khá hay, cảm ơn bạn đã dịch :P

Xem hết các bình luận