LỜI BÀI HÁT

Mẹt ...

I wake my faith shaken inside
Images of you race to mind
Did I forget I meant to tell you something?
Only half 'til you have to fall
Only whole when you’re seeing it all
Oh you saved for something me

Chorus:
Between lost and found
You showed me the difference
Between safe and sound
You showed me the distance
Oh I was sliding, safe but I was hiding out
Oh I fell I’m not down
You showed me the difference

Everything was slipping right through my hands
Hard to find any place to land
Clouds don’t cover me where I stand anymore
Only half 'til you think you lost
Only whole when you’re reaching across
You saved something for me

Chorus

You resurrected me
Eyes wide open to dream
In scattered pieces when you found me

Chorus

You showed me the difference
You showed me the difference

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anh đánh thức niềm tin lung lay trong lòng
Hình ảnh em cứ tràn ngập trong tâm trí
Anh đã quên rằng có điều muốn nói với em phải không?
Chỉ nửa chừng cho tới

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
rainbroad 17-03-2010
:) lời dịch thật sự chưa nói hết được cái cảm xúc của bài hát cho lắm :)
...
anhdiep 25-01-2010
*Type tiếng việt có dấu!!

Xem hết các bình luận