LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Days filled with joy,
and days filled with sorrow
I don't know just what to do
am I happy today,
am I lonely tomorrow
everything depends on you
And I've been waitin'
for the angels to knock on my door
I've been hopin'
that everything could be like before
Open your heart
and tell me what's wrong
why can't you talk like you used to do before
I don't know if I'm weak
I don't know if I 'm strong
hey girl I can't cope anymore
And I've been waitin'
for the angels to knock on my door
I've been hopin'
that everything could be like before
Open your heart,
let me hear you
make up your mind ,
I want to hear you call
open your heart,
want to come near you
make up your mind,
before we lose it all
Maybe the sun will continue to shine
maybe the rain will continue to fall
maybe you want to leave me behind
maybe you change and give me your call
And I've been waitin'
for the angels to knock on my door ...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

enzo Cập nhật: whatgoeswrong? / 01-01-1970...
Mở rộng con tim

Có ngày nhiều niềm vui
Có hôm đầy chuyện buồn
Tôi biết làm gì đây
Nếu hôm nay hạnh phúc
Thì ngày mai lẻ loi?
Sao tất cả mọi thứ
Đều

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
729,711 lượt xem