LỜI BÀI HÁT

In a story book love affair
Everyone always win's
And the love that we choose to share
Starts where all those fairy tales end

And I know there'll be times
That I might make you cry
But always remember that

I, I am not perfect but baby I'm perfect for you
'Cause everyday you tell me that it's true
And I, I know you're not perfect but baby you're perfect for me
You're perfect for me, you're perfect for me, oh

There are things I could work on
There are things I could change
But the love that I feel for you
Will always be there, I swear on my name

So If you're down for the ride
I'll stand by your side
As long as you know that

I, I am not perfect but baby I'm perfect for you
'Cause everyday you tell me that it's true
And I, I know you're not perfect but baby you're perfect for me
You're perfect for me, you're perfect for me

And I won't expect more out of you
Then what I put in, baby I understand
That all of us make some mistakes
But love conquers all even when we fall

I, I am not perfect but baby I'm perfect for you
'Cause everyday you tell me that it's true
And I, I know you're not perfect but baby you're perfect for me
You're perfect for me

I, I am not perfect but baby I'm perfect for you
'Cause everyday you tell me that it's true
And I, I know you're not perfect but baby you're perfect for me
You're perfect for me, you're perfect for me, yeah

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Trong một câu chuyện tình yêu
Ai cũng là kẻ thắng
Và tình yêu chúng ta chọn lựa để sẻ chia
Bắt đầu nơi những chuyện thần tiên kết thúc

Và tôi biết sẽ có lúc
Tôi sẽ làm em khóc
Nhưng hãy luôn ghi nhớ rằng...

Tôi, tôi không hoàn hảo, nhưng em yêu...tôi hoàn hảo cho riêng em
Bởi mỗi ngày em đều nói đó là sự thực
Và tôi, tôi cũng biết rằng em không hoàn hảo...nhưng em hoàn hảo cho riêng tôi
Em hoàn hảo với tôi x2

Có những chuyện tôi có thể giải quyết
Có những điều trong tôi có thể đổi thay
Nhưng tình yêu tôi dành cho em
Sẽ mãi ở nơi đó...tôi thề đấy!

Nên dù em có gục ngã
Tôi cũng mãi bên em
Miễn là em biết rằng

Tôi, tôi không hoàn hảo, nhưng em yêu...tôi hoàn hảo cho riêng em
Bởi mỗi ngày em đều nói đó là sự thực
Và tôi, tôi cũng biết rằng em không hoàn hảo...nhưng em hoàn hảo cho riêng tôi
Em hoàn hảo với tôi x2

Tôi không trông đợi gì nhiều nơi em nữa
Em yêu, tôi hiểu mà
Rằng tất cả chúng ta ai cũng có lỗi lầm
Nhưng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, dù cho chúng ta có gục ngã

Tôi, tôi không hoàn hảo, nhưng em yêu...tôi hoàn hảo cho riêng em
Bởi mỗi ngày em đều nói đó là sự thực
Và tôi, tôi cũng biết rằng em không hoàn hảo...nhưng em hoàn hảo cho riêng tôi
Em hoàn hảo với tôi x2

Tôi, tôi không hoàn hảo, nhưng em yêu...tôi hoàn hảo cho riêng em
Bởi mỗi ngày em đều nói đó là sự thực
Và tôi, tôi cũng biết rằng em không hoàn hảo...nhưng em hoàn hảo cho riêng tôi
Em hoàn hảo với tôi x2

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Lucifer 30-01-2010
My Love trùng => diệt nhanh xơi gọn ^^!

Xem hết các bình luận