LỜI BÀI HÁT

A Better Man

So many times i looked and found
My dreams around, come tumbling down
And there you were,
Holding out your hand (holding out your hand)
When there was rain
You were the sun
You are my life when life was done
So this i say to you
Baby from my heart
From my heart (from my heart) (from my heart)

Every day you'll see (every day you'll see)
How i try and be (how i try and be)
A better man for you (a better man for you)
By the things i'll do (by the things i'll do)
A better man you'll say
Has come to you today
I'll try and be a better man

And when others come my way
I'll just smile and politely say
That this heart of mine
It only beats for you (only beats for you)
Though in the past i've let you down
There's no more tears i'll be around
Now and forever, my wandering days are through
I want you, i want you, i want you

Every day you'll see (every day you'll see)
How i try and be (how i try and be)
A better man for you (a better man for you)
By the things i'll do (by the things i'll do)
A better man you'll say
Has come to you today
I'll try and be a better man

So let me hold you close to me
Let me prove this love is real (it's so real)
I'll make up for all the times you've cried
Let me take you in my arms
I'll erase all the hurt i see
Come and feel the love i have
Inside, inside, inside, inside

And every day you'll see (every day)
How i try and be (how i try and be)
A better man for you (a better man for you)
By the things i'll do (by the things i'll do)
A better man you'll say
Has come to you today
I'll try and be a better
Try and be a better
Try and be a better
Try and be a better man

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

SnowInPearl Cập nhật: cRazy / 22-06-2009...
Một Người Tốt Hơn

Rất nhiều lần anh nhìn và nhận ra
Những giấc mơ xung quanh mình, sụp đổ
Và rồi em đến
Chìa bàn tay ra (chìa bàn tay ra)
Khi có mưa rơi
Em là mặt trời
Là cuộc sống mới khi đời anh đã hết
Nên anh muốn nói với em
Em ạ, từ sâu thẳm trong tim
Trong tim (trong tim) (trong tim)

Mỗi ngày em sẽ thấy (mỗi ngày em sẽ thấy)
Anh cố gắng trở thành (anh cố gắng trở thành)
Một người tốt hơn vì em (một người tốt hơn vì em)
Bằng những việc anh làm (bằng những việc anh làm)
Một người tốt hơn như em nói
Hôm nay sẽ đến với em
Anh cố gắng trở thành một người tốt hơn

Khi những người khác đến với anh
Anh chỉ cười và lịch sự nói rằng
Con tim của mình
Chỉ đập cho riêng em (chỉ đập cho em)
Dẫu trong quá khứ anh khiến em đau buồn
Không còn nước mắt nữa, anh sẽ ở cạnh em
Bây giờ và mãi mãi, tháng ngày lang bạt đã qua
Anh muốn có em, anh muốn có em, anh muốn có em

Mỗi ngày em sẽ thấy (mỗi ngày em sẽ thấy)
Anh cố gắng trở thành (anh cố gắng trở thành)
Một người tốt hơn vì em (một người tốt hơn vì em)
Bằng những việc anh làm (bằng những việc anh làm)
Một người tốt hơn như em nói
Hôm nay sẽ đến với em
Anh cố gắng trở thành một người tốt hơn

Nên hãy để anh giữ em gần hơn
Để anh chứng minh tình yêu này có thực (nó rất thực)
Anh sẽ bù đắp lại những lần em đã khóc
Hãy để anh được có em trong tay
Anh sẽ xóa đi tất cả đau thương anh nhìn thấy
Đến và cảm nhận tình yêu anh có
Bên trong, bên trong, bên trong

Và mỗi ngày em sẽ thấy (mỗi ngày em sẽ thấy)
Anh cố gắng trở thành (anh cố gắng trở thành)
Một người tốt hơn vì em (một người tốt hơn vì em)
Bằng những việc anh làm (bằng những việc anh làm)
Một người tốt hơn như em nói
Hôm nay sẽ đến với em
Anh cố gắng trở thành một người tốt hơn
Cố gắng trở thành
Cố gắng trở thành
Cố gắng trở thành một người tốt hơn

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
milkJ 18-04-2010
loi bài hát thật ý nghĩa, giống như mọi thứ tôi đã hứa với em, sẽ mãi mãi cố gắng trở thành 1 con người tốt để cho em ko phải bận lòng vì tôi, tôi biết em sẽ phải mất 1 khoảng thời gian rất dài để chờ tôi, để chờ tôi hoàn thiện hơn về con người của mình, yêu em nhiều lắm, hãy chờ tôi nhé!

Xem hết các bình luận