LỜI BÀI HÁT

Innocent Eyes

So precious and new, I see the innocent little eyes
I'll always be there, I'll always be there to hear your cries

The way you've changed my life
From the very first day you were born
You give me the answer to what it's all for

I worry for you as I look into the future
All the things that you've shown me,
It's almost as if you were a messenger

The way you've changed my life
From the very first day you were born
You give me the answer to what it's all for

Want to hold you, so come, in my arms
Want to feel you and keep you from harm
I knew from the start that you could steal my (heart)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đôi Mắt Thơ Ngây

Thật diệu kỳ mới mẻ, ta nhìn thấy đôi mắt nhỏ thơ ngây
Ta sẽ luôn ở đây, luôn bên con lắng nghe tiếng con khóc

Con đã thay đổi cuộc đời ta
Ngay từ ngày đầu tiên con chào đời
Con cho ta câu trả lời tất cả vì điều chi

Ta lo lắng cho con khi nhìn về tương lai
Tất cả những gì con biểu hiện,
Cứ như thể con là sứ giả của ngày mai

Con đã thay đổi cuộc đời ta
Ngay từ ngày đầu tiên con chào đời
Con cho ta câu trả lời tất cả vì điều chi

Muốn ôm lấy con, nên hãy đến đây, bên tay ta
Muốn cảm nhận được con, giữ cho con bình an
Từ đầu ta đã biết con sẽ đánh cắp trái tim ta

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận