LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Uhhuh, uhhuh
Stupid girl (woo), stupid girls, stupid girls

Maybe if I act like that, that guy will call me back
porno paparazzi girls (yeah), I don't wanna be a stupid girl (uhhuh)

Go to Fred Segal, you'll find them there
Laughing loud so all the little people stare
Looking for a daddy to pay for the champagne
droppin' names
What happened to the dream of a girl president
She's dancing in the video next to 50 Cent
They travel in packs of two or three
With their itsy bitsy doggies and their teeny-weeny tees

Where, oh where, have the smart people gone?
Oh where, oh where could they be? (yeah yeah yeah)

Maybe if I act like that,(woo) that guy will call me back
porno-paparazzi girls, I don't wanna be a stupid girl
Maybe if I act like that, flipping my blonde hair back (yeah)
Push up my bra like that (uh-huh), I don't wanna be a stupid girl

(Break it down now)
The disease is growing, it's epidemic
I'm scared that there ain't a cure
The world believes it and I'm going crazy
I cannot take any more!!!!
I'm so glad that I'll never fit in
That will never be me
Outcasts and girls with ambition
That's what I wanna see (c'mon)

Disasters all around
A world of despair
your only concern-
Will it fuck up my hair?

Maybe if I act like that,(woo) that guy will call me back
porno-paparazzi girls, I don't wanna be a stupid girl
Maybe if I act like that, flipping my blonde hair back (yeah)
Push up my bra like that (uh-huh), I don't wanna be a stupid girl

(Do ya think? Do ya think? Do ya think?)
(I like this, like this, like this)

Pretty will you fuck me girl, silly, as a lucky girl
Pull my hair I'll suck it girl, stupid girl!
Pretty will you fuck me girl, silly, as a lucky girl
Pull my hair I'll suck it girl, stupid girl!

Maybe if I
Act like that,
Flipping my blonde hair back...
Push up my bra like that, stupid girl! (girl girl girl)

Maybe if I act like that,(woo) that guy will call me back
porno-paparazzi girls, I don't wanna be a stupid girl
Maybe if I act like that, flipping my blonde hair back (yeah)
Push up my bra like that (uh-huh), I don't wanna be a stupid girl

Maybe if I act like that.... push up my bra like that....
Stupid girl, stupid girl, stupid girl....

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

uneydr Cập nhật: Anakin Skywalker / 20-03-2012...
Uhhuh, uhhuh
Gái ngu, cái lũ gái ngu, một đám gái ngu

Cưng à, nếu chị õng ẹo như thế, thằng đó sẽ gọi lại cho chị ngay
Thật là một con nhỏ mê trai, chị đây

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
TommyChan 20-03-2012
lấy BD uneydr thay BD mượn nhé, ơ tự nhiên rớt mạng đi luôn cái lyric cũ T_T
tìm hoài ko thấy lyric nào có đoạn ói mửa & mi nhon như đoạn gần cuối của BD, bạn nào tìm hộ Mỳ cái nhé, thanks nhìu :D
...
Amysnow 20-03-2012
uneydr dịch chất nhất..hehe
...
bambilady 10-05-2011
Yeah! Dịch như uneydr mới đúng chất chứ :x:x:x :))

Cưng à,nếu chị ẽo uột như thế,thằng đó sẽ gọi lại cho chị ngay
Đúng là 1 lũ hám trai! Chị đây không muốn làm con ngu đâu
Cưng này,nếu chị làm choè như thế kia,hất nhẹ mái tóc vàng hoe
Rồi ưỡn ngực lên
Ôi thôi,chị đây kô muốn làm 1 con ngu đâu :))
...
Huzky 20-01-2011
Stupid Girl có s nhé :)
...
08-01-2011 ki.chan08 xin lỗi mình quên ko viết có dấu =))
...
Huzky 08-12-2010
Ui uney dịch rất là phong cách :D
...
queeniemi 30-05-2008
Sao phần [Interlude] và một đọan sau đó không dịch tiếp, chắc là bạn không muốn dịch vì đọan đó hơi bậy.

Xem hết các bình luận

Try
56,917 lượt xem
Alone
112,840 lượt xem