LỜI BÀI HÁT

I'm never shy but this is different
I can't explain the way I'm feeling tonight
I'm losing control of my heart
Tell me what can I do to make you happy
Nothing I ever say seems to come out right
I'm losing control of my heart

And I wish that I could be
Another better part of me
Can't hear what your thinking
Maybe if I just let go
you'd open up your heart

But I can't read you
I wish I knew what's going through your mind
Can't touch you, your heart defending I get left behind
I can't reach you
I wish I knew what's going through your mind
Can't touch you, your heart protecting I get left behind
No no no no no
No no no no no

I like you so much I'm acting stupid
I can't play the game I'm all intense and alive
I'm losing control of my heart
I'm not supposed to be this nervous
I should play my hand all cool and calm
I can't breathe
I'm losing control of my heart

And I wish that I could see
The other better parts of me
Feel this fire I'm feeling
Then you'd see me in control
And baby then you'd know

That I can't read you
I wish I knew what's going through your mind
Can't touch you, your heart's protecting, I get left behind
Can't read you
I wish I knew what's going through your mind
Can't touch you, your heart's protecting I get left behind

And I wish that you could see
A better part of me
Feel this fire I'm feeling
And you'll see me in control
And baby then you'd know

That I can't read you
I wish knew whats going through your mind
Cant touch you, your heart's protecting, I get left behind

I can't read you
I wish I knew what's going through your mind
Can't touch you, your heart's defending, I get left behind
I Can't reach you, I wish I knew what's going through your mind
Can't touch you, your heart's protecting, I get left behind (x2)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

jetblack111 Cập nhật: sweet_dream2 / 23-12-2010...
Anh chẳng ngại ngùng nhưng điều này thật khác
Anh chẳng thể giải thích được cảm xúc đêm nay
Không thể kiếm soát được trái tim mình
Hãy cho anh biết anh có thể làm gì để khiến em hạnh phúc
Anh chẳng nói được điều gì ra hồn cả
Trái tim anh đang mất kiểm soát rồi

Và anh ước rằng anh có thể thể hiện
Mặt tốt đẹp hơn của anh
Anh không thể biết em đang nghĩ gì
Có thể nếu anh từ bỏ
Thì em sẽ mở rộng trái tim em chăng

Nhưng anh không thể hiểu được em
Anh ước anh biết được những điều trong tâm trí em
Anh không thể chạm tới em, trái tim em dè chừng quá, đẩy anh lại phía sau
Anh không thể chạm tới em, trái tim em đề phòng quá, đẩy anh lại phía sau
Anh ước anh biết được những điều trong tâm trí em
không không...

Anh thích em nhiều lắm, anh cư xử thật ngu ngốc
Anh không thể tỏ ra mình nhiệt tình và thực lòng
Trái tim anh mất kiểm soát
Anh không hề muốn phải bối rối thế này
Anh nên giữ bình tĩnh và thoải mái
Anh không thể thở được
Trái tim anh mất kiểm soát rồi

Và anh ước rằng em có thể thấy được
Phần con người tốt đẹp hơn của anh
Cảm thấy ngọn lửa cháy anh đang cảm nhận
Và em sẽ thấy anh thật bình tĩ̉nh
Và rồi em yêu em sẽ biết

Rằng anh không thể hiểu được em
Anh ước anh biết được những điều trong tâm trí em
Anh không thể chạm tới em, trái tim em dè chừng quá, đẩy anh lại phía sau
Anh không thể chạm tới em, trái tim em đề phòng quá, đẩy anh lại phía sau
Anh ước anh biết được những điều trong tâm trí em

Và anh ước rằng em có thể thấy được
Phần con người tốt đẹp hơn của anh
Cảm thấy ngọn lửa cháy anh đang cảm nhận
Và em sẽ thấy anh thật bình tĩ̉nh
Và rồi em yêu em sẽ biết

Rằng anh không thể hiểu được em
Anh ước anh biết được những điều trong tâm trí em
Anh không thể chạm tới em, trái tim em dè chừng quá, đẩy anh lại phía sau

Anh không thể hiểu được em
Anh ước anh biết được những điều trong tâm trí em
Anh không thể chạm tới em, trái tim em dè chừng quá, đẩy anh lại phía sau
Anh không thể chạm tới em, trái tim em đề phòng quá, đẩy anh lại phía sau (x2)

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận