LỜI BÀI HÁT

Honest Questions

Can you see
The honest questions in my heart this hour
I am opening like a flower
To the rain
And do you know the silent sorrows of a
Never ending journey through the pain

Do you see a brighter day for me
Another day
A day
Do you wonder whats in store for me
The cure for me
The way
Oh look down and see the tears I've cried
The lives I've lived
The deaths I've died
Would you die them too
And all for me

(You say)
I will pour the water down upon a thirsty barron land
And streams will flow
From the dust of your bruised and broken soul
And you will grow like the grass
Upon the fertile plains of Asia by the streams
Of living water you will grow
Oh.. you will grow

Do you know
The story from the start
And do you know me
Like you've always told me
Do you see the whispers in my heart against your kindness
My eternal blindness
Do you see...

Do you see a brighter day for me
Another day
A day
Do you wonder whats in store for me
The cure for me
The way
Oh look down and see the tears I've cried
The lives I've lived
The deaths I've died
Would you die them too
And all for me

(You say)
I will pour the water down upon a thirsty barron land
And streams will flow
From the dust of your bruised and broken soul
And you will grow like the grass
Upon the fertile plains of Asia by the streams
Of living water you will grow
Oh.. I will pour the water down upon the thirsty barron land
And streams will flow
From the dust of your bruised and broken soul
And you will grow like the grass
Upon the fertile plains of Asia by the streams
Of living water you will grow
Oh.. you will grow

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Em có thấy
Những câu hỏi chân thật trong tim anh lúc này
Anh mở rộng như đóa hoa nở rộ
Đón mưa
Và em có biết nỗi đau thầm kín của một
Hành trình qua nỗi đau không bao giờ chấm dứt

Em có thấy một ngày tươi sáng hơn cho tôi
Một ngày khác
Một ngày
Em có thắc mắc điều gì ẩn chứa trong tôi
Một liều giải cứu cho tôi
Một phương hướng
Hãy nhìn xuống và thấy những giọt nước mắt tôi khóc
Những cuộc đời mà tôi đã sống
Những cái chết mà tôi đã trải qua
Em có chết như thế không
Vì tôi


(Em nói)
Em sẽ đổ tràn nước lên một miền đất chiến binh khát cháy
Và sông suối sẽ chảy
Từ bụi tàn của tâm hồn tan vỡ và thâm tím của em
Và em sẽ mọc như cỏ
Trên miền đất màu mỡ châu Á cạnh những dòng suối
Mang đầy nước sự sống, em sẽ phát triển
Ôi... em sẽ lớn lên

Em có biết
Từ đầu câu chuyện
Và em có biết anh
Như em đã luôn bảo với anh
Em có thấy những lời thì thầm trong trái tim anh phản kháng lại sụ dịu dàng của em
Sự mù lòa vĩnh viễn của anh
Em có thấy...


Em có thấy một ngày tươi sáng hơn cho tôi
Một ngày khác
Một ngày
Em có thắc mắc điều gì ẩn chứa trong tôi
Một liều giải cứu cho tôi
Một phương hướng
Hãy nhìn xuống và thấy những giọt nước mắt tôi khóc
Những cuộc đời mà tôi đã sống
Những cái chết mà tôi đã trải qua
Em có chết như thế không
Vì tôi

(Em nói)
Em sẽ đổ tràn nước lên một miền đất chiến binh khát cháy
Và sông suối sẽ chảy
Từ bụi tàn của tâm hồn tan vỡ và thâm tím của em
Và em sẽ mọc như cỏ
Trên miền đất màu mỡ châu Á cạnh những dòng suối
Mang đầy nước sự sống, em sẽ phát triển
Ôi... em sẽ lớn lên
[x2]

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
733,465 lượt xem