He Don't Love You Like I Love You - Daniel Bedingfield

1    | 07-11-2007 | 14587

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Chorus:
He don't love you like I love you
Don't think about you like I think about you
He don't want to have your children
He don't wanna build his life around you

Verse 1:
Tell me I should not be feeling what I am today
Tell me to silence my heart
Tell me We've been here before
and I will walk away from you love

For there is a wall between you and I
And he hasn't been treating you right
I've been watching it all
I seen you cry
And I just gotta tell you tonight

Chorus

Verse 2:
Tell me this love's just a feeling and will pass away
Tell me your heart is a liar
Tell me you’re not what I know you are
All that a man could desire
He doesn’t know, darling what he’s got
But I will treasure you
If you give me a chance
I will make you smile, I will give you love that’s true

Chorus

Verse 3:
So why can you not see the place in your heart that was made for me
Why must you hide yourself away?
And why must you fight the way that I’m holding your hand tonight
Take a chance and give your heart to me

Chorus X3

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Chorus:
Anh ta không yêu em như anh yêu em đâu
Đừng nghĩ về anh ta như anh nghĩ về em
Anh ta không muốn cùng em có những đứa con đâu
Anh ta không muốn bó buộc cuộc sống

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận