Chebiggot / Violet / Winter sonata OST - Ryu 류

0    | 18-03-2012 | 2985

LỜI BÀI HÁT

☆ღ♥ღ ☆ Hangul ☆ღ♥ღ ☆

내가 처음 너를 만났을때
너는 작은 소녀였고
머리엔 제비꽃

너는 웃으며
내게 말했지

아주 멀리 새처럼
날으고 싶어

음음음음 음음음
음음음음 음음음
음음 음음

내가 다시
너를 만났을때

너는 많이 야위었고
이마엔 땀방울

너는 웃으며
내게 말했지

아주 작은 일에도
눈물이 나와

음음음음 음음음
음음음음 음음음
음음 음음

내가 마지막
너를 보았을때

너는 아주 평화롭고 창너머 먼 눈길

너는 웃으며 내게 말했지

아주 한밤중에도 깨어있고 싶어

우우우우 우우우
우우우우 우우우
우우 우우

☆ღ♥ღ ☆ Romaji ☆ღ♥ღ ☆

naega cho-um norul mannassulttae
nonun chagun sonyoyotgo
mori-en chebiggot

nonun usumyo naege ma-rhaet-ji

aju molli sae-chorom narugo shipo

um um um um um um um
um um um um um um um
um um um um

naega tashi
norul mannassulttae

nonun ma-nhi yawi-utko
ima-en ttampangul

nonun usumyo naege ma-rhaet-ji

aju chagun iredo nunmuri nawa

um um um um um um um
um um um um um um um
um um um um

naega majimag
norul powassulttae

nonun aju pyonghwarobko
changnomo mon nun-kil

nonun usumyo naege marhaetji

aju hanbamcho-ngedo kkae-o-itgo shipo

um um um um um um um
um um um um um um um
um um um um

☆ღ♥ღ ☆ EngTrans ☆ღ♥ღ ☆

When I first met you
You were a little girl and in your hair was a violet flower

You spoke to me as you laughed
That you wanted to fly far away like a bird

When I met you again, you looked very thin
On your forehead were sweat beads

And you spoke to me as you laughed,
That you shed tears for little things

When I saw you for the last time,
You looked very peaceful and your eyes were far away

You spoke to me as you laughed,
That you wanted to be alive in the middle of the night

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Khi lần đầu tôi gặp em
Em mới là cô nhóc bé nhỏ và trên tóc em cài một bông violet

Em đã nói với tôi khi em cười vui
Đó là em muốn bay thật xa như một chú chim

Khi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
19-03-2012 Nhím_xù hi tại N vừa tìm đc bài này hay hơn :D mà N chôm tạm mấy cái trên của Mỳ nhé :))

Xem hết các bình luận