LỜI BÀI HÁT

eagle ...

Know it sounds funny
But I just can't stand the pain
Girl I'm leaving you tomorrow
Seems to me girl
You know I've done all I can
You see I begged, stole
And I borrowed, yeah

Ooh, that's why I'm easy
I'm easy like Sunday morning, yeah
That's why I'm easy
I'm easy like Sunday morning

Why in the world
Would anybody put chains on me?
I've paid my dues to make it
Everybody wants me to be
What they want me to be
I'm not happy when I try to fake it!
No!

Ooh, that's why I'm easy
I'm easy like Sunday morning yeah
That's why I'm easy
I'm easy like Sunday morning

I wanna be high, so high
I wanna be free to know
The things I do are right
I wanna be free
Just me, whoa oh, babe!

That's why I'm easy
I'm easy like Sunday morning, yeah
That's why I'm easy
I'm easy like Sunday morning, yeah
Because I'm easy
Easy like Sunday morning, yeah
Because I'm easy
Easy like Sunday morning

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Biết là nghe có vẻ buồn cười
Nhưng mà anh không thể nào chịu nổi nỗi đau này nữa
Em à, ngày mai anh phải xa em thôi
Có vẻ đối với anh
Em cũng biết anh đã

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
729,729 lượt xem