LỜI BÀI HÁT

You know it only breaks my heart
To see you standing in the dark
Alone waiting there for me to come back
I'm too afraid to show

If it's coming over you
Like it's coming over me
I'm crashing like a tidal wave
That drags me out to sea
I wanna be with you
If you wanna be with me
Crashing like a tidal wave
I don't wanna be
Stranded x 5
So baby come back to me [Stranded]
So baby come back to me [Stranded]

I can only take so much
These tears are turning me to rust
I know you're waiting there for me to come back

I'm too afraid to show
(Stranded)Yeah yeah yeah

I miss you
I need you
Without you
I'm stranded
I love you
So come back
I'm not afraid to show

So baby come back to me [Stranded]
So baby come back to me [Stranded]

(Stranded)Coming over you
(Stranded)Coming over you x 2

(Stranded Stranded)So baby come back to me

Stranded x 3

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anh biết rằng con tim em tan nát
Khi thấy anh đứng một mình trong bóng tối…
…Và chờ đợi em quay trở về
Em thì vẫn còn ngại ngùng để bày tỏ…

Nếu cảm

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
729,742 lượt xem