LỜI BÀI HÁT

Realize

Take time to realize
That your warmth is
Crashing down on in
Take time to realize
That I am on your side
didn't I, didn't I tell you
But I can't spell it out for you
No it's never gonna be that simple
No I can't spell it out for you

If you just realize
What I just realized
That we'd be perfect for each other
And we'll never find another
Just realize
What I just realized
We'd never have to wonder
If we missed out on each other, now

Take time to realize
Oh oh, I'm on your side
Didn't I, didn't I tell you
Take time to realize
This could all pass you by
Didn't I tell you
But I can't spell it out for you
No it's never gonna be that simple
No I can't spell it out for you

If you just realize
What I just realized
That we'd be perfect for each other
And we'll never find another
Just realize
What I just realized

We'd never have to wonder
If we missed out on each other, but

It's not the same
No it's never the same
If you don't feel it too
If you meet me half way
If you would meet me half way
It could be the same for you

If you just realize
What I just realized
That we'd be perfect for each other
And we'll never find another
Just realize
What I just realized
We'd never have to wonder
If we missed out on each other

Just realize
What I just realized
That we'd be perfect for each other
And we'll never find another
Just realize
What I just realized
We'd never have to wonder
If we missed out on each other, now
Missed out on each other now
Missed out on each other now
Missed out on each other now owa, owa ohh
Realize
Realize
Realize
Realize
uh-ohhh

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

new_nghichngom Cập nhật: Cannavaro84 / 30-06-2008...
Nhận thức

Hãy dành chút thời gian để nhìn nhận rõ
Rằng tình cảm nồng nhiệt của anh đang ngụội dần
Hãy dành chút thời gian để nhìn thấy rằng
Em đang

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
TRK 23-09-2010
ọ...thjx bạ nạ` lam co*..thjx nghe tjeg Guitar nua~..mun hoc Guitar wo'..:X:X
...
kute_girl 06-09-2009
C.C vừa xinh vừa hát hay nữa, âm vang tiếng guitar hay ghê :x
...
lena_huongngoac 04-05-2009
http://sannhac.com/r1542396/Realize-lena_huongngoac.htm mới hát bài nì:D đúng tâm trạng:D
...
Ngọc 28-06-2008
tỚ cuNG~ tHix nHac cỦa c.C lắM , nHẹ nHàNh , đẰm tHắM ^^ <= cậu này hông bít type bài cách bình thường được àh ?
...
Jake_Ledger 28-06-2008
tỚ cuNG~ tHix nHac cỦa c.C lắM , nHẹ nHàNh , đẰm tHắM ^^
...
vphihaui 12-05-2008
hat hay that may ong vn ma nghe khoe ko dam hat nua
...
Italy117 19-02-2008
trên cả tuyệt vời, nhất wyết phải học guitar chăm chỉ để có thể hát và wánh được bài nì...chẹpchẹp...thèm thuồng...ai coá khăn giấy hem cho xin 1 tờ nào...

Xem hết các bình luận

Try
30,847 lượt xem
I Do
15,933 lượt xem