Bài hát mang đến tình cảm lắng đọng và cảm nhận một cách sâu sắc. Cuộc sống bây giờ liệu còn tình yêu như vậy.