If You Think You Know How To Love Me - Smokie

2    | 06-04-2010 | 3422

LỜI BÀI HÁT

A breathless drive on a downtown street,
A motor-bike ride in the midday heat,
The dust that hung from the desert skies,
Run though we'd run it still burned our eyes,

Oh yes we may walk on the wild wild side of life,
And our movements traced by a stranger close by your side,
And in the shadows of a promise you can take my hand,
And show me a way to understand.

So if you think you know how to love me,
And you think you know what I need,
And if you really really want me to stay,
You've got to lead the way,
Yes if you think you know how to love me,
And you think you can stand by me,
And if you really really want me to stay,
You've got to lead the way.

A reckless nite in a nameless town,
Then we moved out of sight with a silent sound,
A beach that wept with deserted waves,
That's where we slept knowing we'd be safe,
Now you may think you can walk on the wild, wild side with me,
But there's a lot I can learn and a lot that I've yet to see,
You know you've got my life lying in your hands,
It's up to you to make me understand.

So if you think you know how to love me,
And you think you know what I need,
And if you really really want me to stay,
You've got to lead the way,

Yes if you think you know how to love me,
And you think you can stand by me,
And if you really really want me to stay,
You've got to lead the way

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

jetblack111 Cập nhật: Alamanda Bud / 10-04-2010...
Chuyến đi ngạt thở trên đường xuống thị trấn
Chiếc mô tô giữa trưa ngày oi ả
Khói bụi mịt mù đầy trời sa mạc
Cuốn qua đốt cháy đôi mắt ta

Oh đúng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
haismokie 05-12-2011
Giai điệu bài hát quá hay, rất riêng mà chỉ Smokie mới có đc
...
jetblack111 09-04-2010
hix bị post nhầm thứ tự của 3 khổ cuối. bạn dịch dưới mình fix lại nha.

Xem hết các bình luận