Band:Smokie
Quốc Gia:Anh
Bài hát này thuộc album:Bright Lights And Back Alleys
Dòng nhạc:country rock ,glam rock

LỜI BÀI HÁT

I saw her today, I saw her face.
It was a face I loved, and I knew,
I had to run away
and get down on my knees and pray
that they'd go away.

But still they begin,
needles and pins.
Because of all my pride
The tears I gotta hide.

Oh, I thought I was smart, I won her heart.
Didn't think I'd do, but now you see,
She's worse to him than me.
Let her go ahead and take his love instead.
And one day she will see just how to say -

Please, and get down on her knees.
That's how they begin.
She'll feel those needles and pins
Hurtin' her, hurtin' her.

Why can't I stop and tell myself I'm wrong,
I'm wrong, so wrong,
Why can't I stand up and tell myself I'm strong.

Because I saw her today, I saw her face,
It was a face I loved, and I knew,
I had to run away
and get down on my knees and pray,
That they'd go away.

But still they begin,
needles and pins.
Because of all my pride
The tears I gotta hide.

Oh, needles and pins.
Needles and pins.
Needles and pins.
Needles and pins.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

uneydr Cập nhật: sweet_dream2 / 11-11-2010...
Tôi gặp nàng hôm nay, tôi thấy mặt nàng
Cái gương mặt mà tôi yêu, tôi biết
Mình phải co giò chạy
Rồi quì xuống mà cầu nguyện
Những điều thân thương ấy

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
727,689 lượt xem