Too Little Too Late - JoJo

1   
07-11-2007 / 46159 lượt xem

0000496416_500.jpg

LỜI BÀI HÁT

admin ...

Come with me
Stay the night
You say the words
But boy, it don't feel right
What do ya expect me to say
(You know it's just too little too late)
You take my hand
And you say you've changed
But boy, you know
Your begging don't fool me
Because to you it's just a game
(You know it's just too little too late)

So let me on down
'Cause time has made me strong
I'm starting to move on
I'm gonna say this now
Your chance has come and gone
And you know...

It's just too little too late
a little too wrong
And I can't wait
But you know all the right things to say
(You know it's just too little too late)
You say you dream of my face
But you don't like me
You just like the chase
To be real
It doesn't matter anyway
(You know it's just too little too late)

Yeah yeaaahhh... It's just too little too late... Mhmmm

I was young
And in love
I gave you everything
But it wasn't enough
And now you wanna communicate
(You know it's just too little too late)
Go find someone else
In letting you go
I'm loving myself
You got a problem
But don't come asking me for help
'Cause you know...

It's just too little too late
a little too wrong
And I can't wait
But you know all the right things to say
(You know it's just too little too late)
You say you dream of my face
But you don't like me
You just like the chase
To be real
It doesn't matter anyway
(You know it's just too little too late)

I can love with all of my heart, baby
I know I have so much to give
(I have so much to give)
With a player like you I don't have a prayer
That's no way to live
Ohhhh... mmm nooo
It's just too little too late
Yeaahhhh...

It's just too little too late
a little too wrong
And I can't wait
But you know all the right things to say
(You know it's just too little too late)
You say you dream of my face
But you don't like me
You just like the chase
To be real
It doesn't matter anyway
(You know it's just too little too late)

Yeah
You know it's just too little too late
Oh, I can't wait

It's just too little too late
a little too wrong
And I can't wait
But you know all the right things to say
(You know it's just too little too late)
You say you dream of my face
But you don't like me
You just like the chase
To be real
It doesn't matter anyway
(You know it's just too little too late)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anh đến bên tôi
Nán lại đêm nay
Anh nói những lời ấy
Nhưng anh ơi, không hề thật lòng chút nào
Anh mong đợi tôi nói gì đây?
(Anh biết đấy, nay đã quá muộn màng)
Anh nắm lấy tay tôi
Và bảo rằng anh đã thay đổi
Nhưng anh ơi, anh biết đấy
Trò nài nỉ của anh đừng hòng lừa được tôi đây
Bởi vì với anh, đơn thuần chỉ là một trò chơi
(Anh biết đấy, nay đã quá muộn màng)

Thế nên hãy để tôi được yên
Vì thời gian trôi tôi mạnh mẽ hơn
Tôi đang bắt đầu sống tiếp
Tôi sẽ nói điều này ngay lúc này
Cơ hội của anh đã đến và đã vụt mất
Và anh biết đấy…

Nay đã quá muộn màng
Đã quá sai lầm rồi
Và tôi không thể chờ

Đăng nhập để xem tiếp