LỜI BÀI HÁT

I road all night on a big old bus
You came a long way to be with us
Your paying money, to see a show
Yeah lets get ready cus here we go
Get on your feet, cus i'm plugged in
So come on, Lets do this

I'll turn it on
I'll crank it up
I'll show you all what im made of
I'm getting loud
I'll wear it out
I'll bring the roof in this house down
I know just what you came here for
and i want to hear you scream and more
Get on your feet
You know you cant resist
Lets do this

Lets do this

Dont call this work
But im paid to play
And the real party starts backstage
And all my friends
They sing my songs
I wish you all could come along
To take a picture
To show your friends
So come on, lets do this

[CHORUS]

Everybody
Come on nows the time to get loud
Throw your hands up
Let me hear you shout it out
All my people
Let me see you jumping up and down
Let me hear the words
You know, you know im singing now
Freak out, Scream shout
This is what its all about
Let me hear those now


I'll turn it on
I'll crank it up
I'll show you all what im made of
I get loud, I wear it out
I'll bring the roof in this house down
I know just what you came here for
and i want to hear you scream and more
Get on your feet
You know you cant resist
Let's do this

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tôi đã lái xe cả đêm trên chiếc xe buýt cũ nát
Bạn đã đi một chặng đường dài để cùng hòa nhập với chúng tôi
Bạn ra hầu bao để xem một màn trình diễn
Vậy

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
pe tho sun rang 21-11-2008
@Happybtrm:Sr bài dịch của bạn ko type dấu nên Thỏ đã mang xuống rồi,bạn đừng giận nhé ^^

Xem hết các bình luận