Mình cũng nhiều lần mơ thành một con chim, có thể bay đi đâu tùy thích :)

LỜI BÀI HÁT

aaaaaa ...

EAGLE

They came flyin' from far away, now I'm under their spell
I love hearing the stories that they tell
They've seen places beyond my land and they've found new horizons
They speak strangely but I understand

And I dream I'm an eagle
And I dream I can spread my wings
Flyin' high, high, I'm a bird in the sky
I'm an eagle that rides on the breeze
High, high, what a feeling to fly
Over mountains and forests and seas
And to go anywhere that I please

As all good friends we talk all night, and we fly wing to wing
I have questions and they know everything
There's no limit to what I feel, we climb higher and higher
Am I dreamin' or is it all real

Is it true I'm an eagle
Is it true I can spread my wings
Flying high, high, I'm a bird in the sky
(I'm an eagle)
I'm an eagle that rides on the breeze
High, high, what a feeling to fly
(What a feeling)
Over mountains and forests and seas
And to go anywhere that I please

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đại bàng

Chúng bay đến đây từ những nơi xa xôi
Giờ đây tôi hoàn toàn bị mê hoặc
Tôi yêu sao những câu chuyện của chúng
Chúng đã nhìn thấy những nơi vượt ngoài đất nước của tôi
Và đã tìm thấy những chân trời mới
Ngôn ngữ của chúng thật lạ lùng nhưng tôi đã hiểu.

Và tôi mơ mình là một con chim đại bàng
Và tôi mơ mình cất cao đôi cánh
Bay cao, thật cao, tôi là chú chim trên bầu trời xanh
Tôi là con chim đại bàng cưỡi trên làn gió
Bay cao, thật cao, cảm giác này thật khó lòng diễn tả
Qua những ngọn núi, những cánh rừng và biển cả
Và bay đến những nơi nào tôi hằng ước mơ

Trở thành bạn tốt, chúng tôi sát cánh bên nhau, cùng nhau chuyện trò suốt đêm
Những gì tôi hỏi họ đều biết hết
Cảm giác này thật vô cùng vô tận, khi chúng tôi mỗi lúc một bay cao
Tôi đang mơ, hay phải chăng tất cả đều là thật?

Phải chăng tôi thật sự là đại bàng?
Phải chăng tôi thật sự có thể cất cao đôi cánh?
Bay cao, thật cao tôi là chú chim trên bầu trời xanh
(Là cánh chim đại bàng)
Tôi là con chim đại bàng cưỡi trên làn gió
Bay cao, thật cao, cảm giác này thật khó lòng diễn tả
(Một cảm giác tuyệt vời)
Qua những ngọn núi, những cánh rừng và biển cả
Và bay đến những nơi nào tôi hằng ước mơ


Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
uneydr 05-03-2010
@aaaaaa: dịch tốt lắm, sao ko để tên vậy bạn ^^

Xem hết các bình luận