LỜI BÀI HÁT

Rain has to fall if the flower is to grow
And the night has to come if the moonlight is to glow

And although my eyes may cry a thousand tears
In the end I'm sure they'll fill with laughter
And if by chance I live a million years
I believe one thing will still be true

chorus:
In love I'll find the answer
To the question
That is written in my heart
Have faith and it will guide me
On my journey
If I remember from the start
It all begins with love
It all begins with love

The river has to bend on it's journey to the sea
And the tide has to turn if the ocean is to breathe

maybe I will search this world a hundred times
Or maybe I'll find my dream tomorrow
but somewhere deep within this heart of mine
I believe one thing will still be true

chorus:
In love I'll find the answer
To the question
That is written in my heart
Have faith and it will guide me
On my journey
If I remember from the start
It all begins with love
It all begins with love, with love, with love

chorus:
In love I'll find the answer
To the question
That is written in my heart
Have faith and it will guide me
On my journey
If I remember from the start
It all begins with love
It all begins with love
It all begins with love
It all begins with lov

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

thangkho_no1 Cập nhật: h0ang.bk91 / 24-09-2010...
Mưa phải rơi để đóa hoa kia nở rộ
Và màn đêm phải buông xuống để ánh trăng kia rực sáng

Và dù cho đôi mắt anh có vương cả ngàn giọt lệ
Nhưng cuối cùng anh chắc rằng chúng sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc
Và nếu có hội để sống cả triệu năm
Anh tin vào một điều sẽ luôn là chân lí

Trong tình yêu, anh sẽ tìm được câu trả lời
Cho câu hỏi
Được viết nên trong tim anh.
Có niềm tin và nó sẽ dẫn đường cho anh
Ở trên chuyến hành trình của đời anh
Giá mà anh nhớ được từ khi bắt đầu
Tất cả bắt đầu bằng tình yêu
Tất cả bắt đầu bằng tình yêu

Những con sông uốn khúc lượn quanh và đó là chuyến hành trình đi ra đại dương
Và thủy triều cứ dâng lên khi đại dương lên tiếng

Có lẽ anh sẽ tìm ở thế giới hàng trăm lần
Hoặc có thể chỉ mai thôi, anh sẽ tìm được giấc mơ của mình
Nhưng đâu đó trong sâu thẳm cõi lòng anh
Anh tin một điều sẽ luôn là chân lí

Trong tình yêu anh sẽ tìm được câu trả lời
Cho câu hỏi
Được viết nên trong tim anh.
Có niềm tin và nó sẽ dẫn đường cho anh
Ở trên chuyến hành trình của đời anh
Giá mà anh nhớ được từ khi bắt đầu
Tất cả bắt đầu bằng tình yêu
Tất cả bắt đầu bằng tình yêu

Trong tình yêu anh sẽ tìm được câu trả lời
Cho câu hỏi
Được viết nên trong tim anh.
Có niềm tin và nó sẽ dẫn đường cho anh
Ở trên chuyến hành trình của đời anh
Giá mà anh nhớ được từ khi bắt đầu
Tất cả bắt đầu bằng tình yêu
Tất cả bắt đầu bằng tình yêu
Tất cả bắt đầu bằng tình yêu
Tất cả bắt đầu bằng tình yêu

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
24-09-2010 snowfox28 ^^! anh sửa rồi mà chỗ màn buông xuống ấy \

Xem hết các bình luận