LỜI BÀI HÁT

nemo ...


Missing you

Everytime I think of you
I always catch my breath
And I'm still standing here and your miles away
And I'm wondering why you left
And there's a storm that's raging
Through my frozen heart tonight

I hear your name in certain circles
And it always makes me smile
I spend my time thinking about you
And it's almost driving me wild
And there's a heart that's breaking
Down this long distance line tonight

I ain't missing you
Since you've been gone...away
I ain't missing you
No matter what I might say

There's a message in the wire and I'm sending you this signal tonight
You don't know how desperate I've become
And it looks like I'm losing this fight
In your world I have no meaning
I try so hard to understand
And it's my heart that's breaking
Down this long distance line tonight

I ain't missing you
Since you've been gone...away
I ain't missing you
No matter what my friends say

There's a message that I'm sending out
Like a telegraph to your soul
And if I can't bridge this distance
Stop this heartbreak overload

I ain't missing you
Since you've been gone...away
I ain't missing you
No mater what my friends say
I ain't missing you
I ain't missing you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Wet Grass Cập nhật: Ngọc / 26-08-2008...
Nhớ em

Mỗi khi anh nghĩ về em
Anh luôn luôn nghẹn thở
Và anh vẫn đang đứng đây và em thì cách xa nghìn trùng
Và anh đang tự hỏi tại sao em ra đi
Và có một

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
kylexy 24-09-2012
Yêu lắm Declan Galbraith! :-)
...
myoppa 18-05-2012
Declan mãi là thiên thần của FOD,♥
...
bluesky_windy 17-05-2012
NHẠC CỦA dEC HẦU NHƯ BÀI NÀO CŨNG HAY HẾT Á!
...
Harrydo 17-06-2011
nghe quen quen hóa ra Taylor của mình đã từng cover bài này hehe
...
miniscule91 12-10-2010
hay wá . bài này tui thích thứ nhì sau bài an angel của declan ! XD
...
Italy117 28-04-2009
I love this song, cause " I ain't missing you at all" means I miss you to death... Btw, i love the version of Tina Turner than Declan's.

Xem hết các bình luận