LỜI BÀI HÁT

Do you remember laying on the floor?
So drunk, you never laughed like that before.
Or the time we broke up, and we were half in doubts
We tried to talk it out and started making out

I know you've been thinking
You're better off leaving
You'll never gonna find another man, oh, oh!
You gonna feel so stupid when you realized what you did
No one can make you feel like me,
No one else is gonna make you go!

Uh, uh, uh, oh
Will it ever be this good?
Uh, uh, uh, oh
No one else could love you like
Uh, uh, uh, oh
Will it ever be this good?
Uh, uh, uh, oh
So let me get it one more time!
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
So let me get it one more time!

Don't you remember just how I made you feel?
The night you came on crying cause you crossed your god
Again, now you're talking about just friends
But you'll be lying to yourself
If you'd thought someone else would take my place

I know that you've been thinking
You're better off leaving
You'll never gonna find another me, oh, oh!
You gonna feel so stupid when you realized what you did
No one can make you feel like me,
No one else is gonna make you go!

Uh, uh, uh, oh
Will it ever be this good?
Uh, uh, uh, oh
No one else could love you like
Uh, uh, uh, oh
Will it ever be this good?
Uh, uh, uh, oh
So let me get it one more time!
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
So let me get it one more time!
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
So let me get it one more time!

One more time, let me get it one more time
Let me get it one more time tonight!
One more time, let me get it one more time
Let me get it one more time tonight!
No one else is gonna make you go!

Uh, uh, uh, oh
Will it ever be this good?
Uh, uh, uh, oh
No one else could love you like
Uh, uh, uh, oh
Will it ever be this good?
Uh, uh, uh, oh
So let me get it one more time!
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
So let me get it one more time!
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
So let me get it one more time!

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

dzhong135 Cập nhật: sweet_dream2 / 18-10-2014...
Em còn nhớ khi nằm dài trên sàn không?
Em đã say mèm và cười thoải mái hơn bao giờ hết.
Hay khoảng thời gian mà ta chia tay khi mà đôi ta cứ bán tin bán nghi
Hai ta đã cố giải thích rõ và bắt đầu làm to chuyện

Anh biết em vẫn đang phân vân
Liệu rằng em ra đi có tốt hơn?
Nhưng em sẽ chẳng tìm được anh chàng nào khác đâu...
Và rồi em sẽ thấy thật ngốc nghếch khi em hiểu ra những điều mình đã làm
Không một ai mang lại cho em cảm giác như anh
Không ai khác có thể cùng em bước tiếp!

Uh, uh, uh, oh
Liệu điều đó có tốt không à?
Uh, uh, uh, oh
Sẽ không một ai có thể yêu em giống như vậy!
Uh, uh, uh, oh
Liệu điều đó có tốt không à?
Uh, uh, uh, oh
Vậy nên hãy để anh làm điều đó thêm một lần nữa nhé!
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Vậy nên hãy để làm anh điều đó thêm một lần nữa nhé!

Em vẫn nhớ cẩm giác anh mang lại chứ?
Vào đêm mà em khóc như mưa và chỉ biết xưng tội với chúa
Một lần nữa, em lại nói ta chỉ là bạn bè
Nhưng sẽ là dối lòng
Nếu như vẫn nghĩ có người thay thế được anh

Anh biết em vẫn đang phân vân
Liệu rằng em ra đi có tốt hơn?
Nhưng em sẽ chẳng tìm được anh chàng nào khác đâu...
Và rồi em sẽ thấy thật ngốc nghếch khi em hiểu ra những điều mình đã làm
Không một ai mang lại cho em cảm giác như anh
Không ai khác có thể cùng em bước tiếp!

Uh, uh, uh, oh
Liệu điều đó có tốt không à?
Uh, uh, uh, oh
Sẽ không một ai có thể yêu em giống như vậy!
Uh, uh, uh, oh
Liệu điều đó có tốt không à?
Uh, uh, uh, oh
Vậy nên hãy để anh làm điều đó thêm một lần nữa nhé!
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Vậy nên hãy để anh làm điều đó thêm một lần nữa nhé!

Hãy để anh làm điều đó thêm một lần nữa
Hãy để anh làm điều đó thêm một lần nữa đêm nay
Hãy để anh làm điều đó thêm một lần nữa
Hãy để anh làm điều đó thêm một lần nữa đêm nay
Sẽ chẳng có ai khác buộc em phải ra đi đâu

Uh, uh, uh, oh
Liệu điều đó có tốt không à?
Uh, uh, uh, oh
Sẽ không một ai có thể yêu em giống như vậy!
Uh, uh, uh, oh
Liệu điều đó có tốt không à?
Uh, uh, uh, oh
Vậy nên hãy để anh làm điều đó thêm một lần nữa nhé!
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Vậy nên hãy để anh làm điều đó thêm một lần nữa nhé!
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Vậy nên hãy để anh làm điều đó thêm một lần nữa nhé!

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận