If You're Not The One - Daniel Bedingfield

Bản dịch của: tender_killer

If You're Not The One

If you're not the one then why does my soul feel glad today?
If you're not the one then why does my hand fit yours this way?
If you are not mine then why does your heart return my call?
If you are not mine would I have the strength to stand at all?

I never know what the future brings
But I know you are here with me now
We'll make it through
And I hope you are the one I share my life with

I don't wanna run away but I can't take it, I don't understand
If I'm not made for you then why does my heart tell me that I am?
Is there any way that I can stay in your arms?

If I don't need you then why am I crying on my bed?
If I don't need you then why does your name resound in my head?
If you're not for me then why does this distance maim my life?
If you're not for me then why do I dream of you as my wife?

I don't know why you're so far away
But I know that this much is true
We'll make it through
And I hope you are the one I share my life with
And I wish that you could be the one I die with
And I'm praying you're the one I build my home with
I hope I love you all my life

I don't wanna run away but I can't take it, I don't understand
If I'm not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I can stay in your arms?

'Cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breath away
And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today
'Cause I love you, whether it's wrong or right
And though I can't be with you tonight
You know my heart is by your side

I don’t wanna run away but I can’t take it, I don’t understand
If I’m not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I can stay in your arms?
Nếu em không phải là người đó
Nếu em không phải là người đó thì tại sao ngày hôm nay tâm hồn tôi lại vui đến thế?
Nếu em không phải là người đó thì tại sao bàn tay em lại vừa vặn trong tay tôi thế này?
Nếu em không phải là của tôi thì tại sao trái tim em lại đáp lại tiếng gọi của tôi?
Nếu em không phải là của tôi thì liệu tôi có còn sức mạnh để đứng vững nữa không?

Tôi chẳng bao giờ biết tương lai sẽ mang lại điều gì
Nhưng tôi biết bây giờ em đang ở đây với tôi
Chúng ta sẽ cùng chung bước
Và tôi hi vọng em sẽ là người tôi chia sẻ cuộc đời này

Tôi không muốn trốn tránh nhưng tôi không sao hiểu được
Nếu tôi không được sinh ra cho em thì tại sao trái tim tôi lại bảo tôi như thế?
Liệu có cách nào để tôi có thể ở mãi trong vòng tay của em?

Nếu tôi không cần em thì tại sao tôi lại đang khóc trên chiếc giường này?
Nếu tôi không cần em thì tại sao tên em cứ âm vang trong đầu tôi?
Nếu em không phải dành cho tôi thì tại sao khoảng cách này lại chia cắt cuộc đời tôi?
Nếu em không phải dành cho tôi thì tại sao tôi lại mơ về em như vợ của mình?

Tôi không biết cuộc đời này sẽ đi về đâu
Nhưng tôi biết đó chỉ là một cuộc hành trình
Chúng ta sẽ cùng chung bước
Và tôi hi vọng em sẽ là người cùng tôi chia sẻ cuộc đời
Và tôi ước rằng em sẽ là người cùng tôi ra đi
Và tôi cầu nguyện rằng em sẽ là người cùng tôi xây dựng mái ấm
Tôi mong rằng tôi sẽ yêu em suốt cuộc đời này

….

Bởi vì tôi nhớ em, cả thể chất lẫn tâm hồn đến nỗi điều đó làm tôi nghẹn thở
Và tôi mang em vào trong trái tim theo hơi thở và cầu ước sức mạnh để ở đây hôm nay
Bởi vì tôi yêu em, bất kể điều đó đúng hay sai
Và dù tôi không thể đến bên em tối nay
Em biết rằng trái tim tôi luôn ở bên em

14 bản dịch khác

Vầng tr.
24-06-2008
eagle
06-09-2008
nghi4mat
04-11-2008
acmakotex
28-12-2008
EvilHeaven
06-08-2009
AnhMinhtl
15-10-2009
mr_star
05-11-2009
whatgoeswr.
11-01-2010
thảo th.
29-03-2010
thảo th.
29-03-2010
tunatuan
16-07-2010
tender_kil.
11-09-2010
tender_kil.
17-09-2010
cauchukyo
14-04-2011