If You're Not The One - Daniel Bedingfield

Bản dịch của: Vầng trăng xinh

If You're Not The One

If you're not the one then why does my soul feel glad today?
If you're not the one then why does my hand fit yours this way?
If you are not mine then why does your heart return my call?
If you are not mine would I have the strength to stand at all?

I never know what the future brings
But I know you are here with me now
We'll make it through
And I hope you are the one I share my life with

I don't wanna run away but I can't take it, I don't understand
If I'm not made for you then why does my heart tell me that I am?
Is there any way that I can stay in your arms?

If I don't need you then why am I crying on my bed?
If I don't need you then why does your name resound in my head?
If you're not for me then why does this distance maim my life?
If you're not for me then why do I dream of you as my wife?

I don't know why you're so far away
But I know that this much is true
We'll make it through
And I hope you are the one I share my life with
And I wish that you could be the one I die with
And I'm praying you're the one I build my home with
I hope I love you all my life

I don't wanna run away but I can't take it, I don't understand
If I'm not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I can stay in your arms?

'Cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breath away
And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today
'Cause I love you, whether it's wrong or right
And though I can't be with you tonight
You know my heart is by your side

I don’t wanna run away but I can’t take it, I don’t understand
If I’m not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I can stay in your arms?
Nếu em không phải là người duy nhất

Nếu em không phải là người duy nhất, tại sao hôm nay tâm hồn anh lại cảm thấy vui sướng?
Nếu em không phải là người duy nhất, tại sao tay anh lại vừa khít tay em như thế này?
Nếu em không phải là của anh, tại sao trái tim em đáp lại tiếng gọi của anh?
Nếu em không phải là của anh, liệu anh có sức mạnh để đứng vững?

Anh không bao giờ biết được tương lai sẽ mang đến những gì
Nhưng anh biết em đang ở đây bên anh
Chúng ta sẽ vượt qua được
Anh hi vọng rằng em là người duy nhất cùng anh sẻ chia trong đời

Anh không hề muốn trốn chạy nhưng anh không thể nắm giữ được nó, anh không hiểu
Nếu anh không phải người sinh ra là để dành cho em thì tại sao con tim anh lại nói với anh như vậy?
Còn có cách nào khác để anh có thể ở trong vòng tay em?

Nếu anh không cần em thì tại sao anh lại nằm khóc trên giường? Nếu anh không cần em thì tại sao tên em lại vang lên trong đầu anh?
Nếu em không phải là người dành cho anh thì tại sao sự xa cách này lại làm anh đau đớn?
Nếu em không phải là người dành cho anh thì tại sao anh lại mơ thấy em là vợ anh?

Anh không hiểu tại sao em lại xa cách đến vậy
Nhưng anh biết điều này hoàn toàn là sự thực
Chúng ta sẽ vượt qua được
Anh hi vọng rằng em là người duy nhất cùng anh sẻ chia trong đời
Và anh ước rằng anh có thể chết cùng em, chỉ em thôi
Và anh nguyện cầu em là người duy nhất cùng anh xây dựng tổ ấm
Anh mong rằng anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời

Anh không hề muốn trốn chạy nhưng anh không thể nắm giữ được nó, anh không hiểu
Nếu anh không phải người sinh ra là để dành cho em thì tại sao con tim anh lại nói với anh như vậy?
Còn có cách nào khác để anh có thể ở trong vòng tay em?

Bởi vì anh nhớ em, cả thể xác lẫn tâm hồn, mãnh liệt quá đến nỗi anh như bị nghẹt thở.
Anh giữ em trong trái tim mình và cầu mong có sức mạnh để đứng vững ngày hôm nay
Bởi vì anh yêu em, dù điều đó đúng hay sai
Và dù cho anh không thể ở bên em đêm nay,
Em biết rằng trái tim anh vẫn luôn bên em.

Anh không hề muốn trốn chạy nhưng anh không thể nắm giữ được nó, anh không hiểu
Nếu anh không phải người sinh ra là để dành cho em thì tại sao con tim anh lại nói với anh như vậy?
Còn có cách nào khác để anh có thể ở trong vòng tay em không?

14 bản dịch khác

Vầng tr.
24-06-2008
eagle
06-09-2008
nghi4mat
04-11-2008
acmakotex
28-12-2008
EvilHeaven
06-08-2009
AnhMinhtl
15-10-2009
mr_star
05-11-2009
whatgoeswr.
11-01-2010
thảo th.
29-03-2010
thảo th.
29-03-2010
tunatuan
16-07-2010
tender_kil.
11-09-2010
tender_kil.
17-09-2010
cauchukyo
14-04-2011