Bye Bye - Mariah Carey

Bản dịch của: EvilHeaven

Bye Bye

This is for my peoples
Who just lost somebody
Your best friend, your baby
Your man or your lady
Put your hand way up high
We will never say bye
No, no, no

Mamas, daddys, sisters, brothers
Friends and cousins
This is for my peoples
Who lost their grandmothers
Lift your head to the sky
Cause we will never say bye

As a child there were them times
I didn't get it
But you kept me in line
I didn't know why
You didn't show up sometimes
On Sunday mornings and I missed you
But I'm glad we talked through

All them grown folk things
Separation brings
You never let me know it
You never let it show
Because you loved me and obviously
There's so much more left to say
If you were with me today
Face to face

I never knew I could hurt like this
And everyday life goes on I wish
I could talk to you for a while
Miss you but I try not to cry
As time goes by

And it's true that you've
Reached a better place
Still I'd give the world to see your face
And be right here next to you
But it's like you're gone too soon
Now the hardest thing to do is say

Bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye

You never got a chance to see
How good I've done
And you never got to
See me back at number one
I wish that you were here
To celebrate together
I wish that we could
Spend the holidays together

I remember when you used to
Tuck me in at night
With the teddy bear you gave me
That I held so tight
I thought you were so strong
You'd make it through whatever
It's so hard to accept the fact
You're gone forever

I never knew I could hurt like this
And everyday life goes on I wish
I could talk to you for a while
Miss you but I try not to cry
As time goes by

And it's true that you've
Reached a better place
Still I'd give the world to see your face
And be right here next to you
But it's like you're gone too soon
Now the hardest thing to do is say

Bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye

This is for my peoples
Who just lost somebody
Your best friend, your baby
Your man or your lady
Put your hand way up high
We will never say bye

Mamas, daddys, sisters, brothers
Friends and cousins
This is for my peoples
Who lost their grandmothers
Lift your head to the sky
Cause we will never say bye, bye.

I never knew I could hurt like this
And everyday life goes on I wish
I could talk to you for a while
Miss you but I try not to cry
As time goes by

And it's true that you've
Reached a better place
Still I'd give the world to see your face
And be right here next to you
But it's like you're gone too soon
Now the hardest thing to do is say

Bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye
Tạm biệt

Đây là cho những người của tôi
Những người vừa đánh mất ai đó
Người bạn thân nhất của bạn, đứa trẻ của bạn
Người đàn ông hay người phụ nữ của bạn
Đưa đôi tay bạn lên cao nào
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nói tạm biệt
Không, không, không

Những người mẹ, người bố, người anh chị em
Những người bạn và anh em họ
Đây là cho những người của tôi
Người mất đi bà của mình
Ngẩng cao đâu của bạn lên bầu trời
Vì chúng ta chẳng bao giờ nói tạm biệt

Khi là một đứa trẻ có những khoảng thời gian cho tuổi thơ đó
Tôi đã không có
Nhưng anh đã giữ tôi vững vàng
Tôi không biết tại sao
Đôi khi anh không bộc lộ ra
Vào sáng Chủ nhật và tôi nhớ anh
và tôi vui vì chúng ta trò truyện xuyên suốt

Tất cả họ trưởng thành ra những điều gần gủi
Sự phân ly mang đến
Anh chưa bao giờ cho tôi biết điều đó
Anh chưa bao giờ để điều đó thể hiện
Vì anh yêu tôi và chắc chắn rằng
Còn rất nhiều điều vương lại chưa nói ra
Nếu hôm nay anh đã ở bên tôi
mặt đối mặt

Tôi chưa từng biết nó có thể tổn thương như thế này
Và mỗi ngày sống diễn ra như tôi mong ước
Tôi có thể đối thoại với anh trong đôi chút
Nhớ anh nhưng tôi cố không khóc
Như thời gian dần trôi

Và đúng thật rằng anh
Với tới một nơi tốt hơn
Và tôi vẫn đưa ra thế giới để thấy gương mặt anh
Và ngay cạnh đây bên cạnh anh
Nhưng dường như anh đã đi quá sớm
Và giờ đây điều khó khăn nhất để làm là nói

Bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye

Anh chưa từng có cơ hội để thấy
Tôi đã làm tốt như thế nào
Và anh chưa từng phải
Thấy em lại là số một
Tôi ước anh có ở đây
Để tổ chức tiệc cùng nhau
Tôi ước chúng ta có thể
Nghỉ mát cùng nhau

Tôi nhớ khi anh thường hay
Vui đùa (nếm >.<) với tôi vào đêm
Với con gấu cưng anh cho tôi
và tôi giữ thật chặt
Tôi nghĩ anh thật mạnh mẽ
Anh làm tất bất kể thứ gì
Thật khó để chấp nhận rằng
Anh đã đi thật xa

Tôi chưa từng biết nó có thể tổn thương như thế này
Và mỗi ngày sống diễn ra như tôi mong ước
Tôi có thể đối thoại với anh trong đôi chút
Nhớ anh nhưng tôi cố không khóc
Như thời gian dần trôi

Và đúng thật rằng anh
Với tới một nơi tốt hơn
Và tôi vẫn đưa ra thế giới để thấy gương mặt anh
Và ngay cạnh đây bên cạnh anh
Nhưng dường như anh đã đi quá sớm
Và giờ đây điều khó khăn nhất để làm là nói

Bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye

Đây là cho những người của tôi
Những người vừa đánh mất ai đó
Người bạn thân nhất của bạn, đứa trẻ của bạn
Người đàn ông hay người phụ nữ của bạn
Đưa đôi tay bạn lên cao nào
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nói tạm biệt
Không, không, không

Những người mẹ, người bố, người anh chị em
Những người bạn và anh em họ
Đây là cho những người của tôi
Người mất đi bà của mình
Ngẩng cao đâu của bạn lên bầu trời
Vì chúng ta chẳng bao giờ nói tạm biệt

Tôi chưa từng biết nó có thể tổn thương như thế này
Và mỗi ngày sống diễn ra như tôi mong ước
Tôi có thể đối thoại với anh trong đôi chút
Nhớ anh nhưng tôi cố không khóc
Như thời gian dần trôi

Và đúng thật rằng anh
Với tới một nơi tốt hơn
Và tôi vẫn đưa ra thế giới để thấy gương mặt anh
Và ngay cạnh đây bên cạnh anh
Nhưng dường như anh đã đi quá sớm
Và giờ đây điều khó khăn nhất để làm là nói

Bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye, bye bye, bye bye
Bye bye

8 bản dịch khác

thangkho_n.
29-07-2008
Mrs.Kim
01-09-2008
nuhoangnha.
03-12-2008
EvilHeaven
06-08-2009
Lucifer
29-09-2009
h0ang.bk91
03-12-2009
fire
10-12-2009
whatgoeswr.
22-03-2010