LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

I Waited Too Long

Where do you go?
When you’ve lost your heart and soul
I hit an all time low
When you left me there along

Oh oh oh oh
Oh oh oh oh (where do you go)
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh (where do you go)

And now I can’t stop dreaming of a different ending
If I would have said something
We could have been

But I waited too long
I turned my head and you were gone
Out of my life
Back in my arms is where you belong
But I waited too long

Only pain and shame remains
All that I have gained
But I’m the one to blame
How were you to know I felt this way?

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

boyinred Cập nhật: Ngọc / 16-04-2008...
Em đã hoài chờ đợi - Same Same

Giờ đây anh ở đâu?
Khi trong anh linh hồn và trái tim đã mất từ lâu
Em nghẹn ngào trong tiếng nấc
Khi anh để lại em nơi đó,

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận