LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Without you - Same Same feat Jaclyn Victor (Lovi, Audy, Nui)

The first time I saw you I knew
I knew I’d love you cause my heart stopped
The first time i held you I knew
I knew I'd loce you cause my heart stopped

Because I
Lalalalalalalala
Lalalalalalalala love you
Lalalalalalalala
Lalalalalalalala love you
Love can make you feel so funny
No house no car not even money
Will make me feel the way what I’m really trying to say
I can’t live another day
Without you
Without you
Lalalalalalalala
Lalalalalalalala la......

The first time I kissed you I knew
I knew I had you cause your heart stopped
The first yime I miss you I knew
I knwe I had you cause your heart stopped .

Because I
Lalalalalalalala
Lalalalalalalala love you (x4)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Sweet Yu Cập nhật: Oll / 20-10-2008...
Ko có em - Same Same feat Jaclyn Victor

Lần đầu gặp em tôi đã biết
Tôi biết rằng trái tim mình ko thể ngừng yêu em
Lần đầu tiên ôm em tôi đã biết
Tôi biết

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận