Everything That Touches You - The Association

0    | 12-06-2009 | 1722

LỜI BÀI HÁT

In my most secure moments, I still can't believe
I'm spending these moments with you
And the ground I am walking, the air that I breathe
Are shared at those moments with you
You love for real, you show the feel
Of everything that touches you

In the songs I've been singing, quite often a phrase
Comes close to the feeling of you
But I never suspected that one of those days
The wish of a song of come true
You love for real, you show the feel
Of everything that touches you

You are of gracefulness, you are of happiness
You are what I would guess to be most like
What I've been singing of
Love, love, love, love

In the songs I've been singing, quite often a phrase
Comes close to the feeling of you
But I never suspected that one of those days
The wish of a song would come true
You love for real, you show the feel
Of everything that touches you
Love, love, love, love

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Trong những khoảnh khắc
không thể nào phai nhạt của đời anh,
anh vẫn chưa thể tin được rằng,
Anh đã trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ đó cùng em.

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
ba hung 12-06-2009
Dang trung pai trung pai rui ban =.=

Xem hết các bình luận

Windy
1,502 lượt xem