CrescentMoon:
Bài hát viết về một người con gái (theo lời 1 thành viên của ban nhạc)

LỜI BÀI HÁT

Who's peeking out from under a stairway
Calling a name that's lighter than air
Who's bending down to give me a rainbow
Everyone knows it's Windy

Who's tripping down the streets of the city
Smiling at everybody she sees
Who's reaching out to capture a moment
Everyone knows it's Windy

And Windy has stormy eyes
That flash at the sound of lies
And Windy has wings to fly
Above the clouds, above the clouds

Who's tripping down the streets of the city
Smiling at everybody she sees
Who's reaching out to capture a moment
Everyone knows it's Windy

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ai đang lấp ló dưới chân cầu thang
Thốt ra một cái tên nhẹ bỗng tựa như không
Ai cúi xuống cho tôi một ánh cầu vồng
Mọi người đều biết đó là Windy

Ai

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận