LỜI BÀI HÁT

Cherish is the word I use to describe
All the feeling that I have hiding here for you inside
You don't know how many times I've wished that I had told you
You don't know how many times I've wished that I could hold you
You don't know how many times I've wished that I could
Mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you

Perish is the word that more than applies
To the hope in my heart each time I realize
That I am not gonna be the one to share your dreams
That I am not gonna be the one to share your schemes
That I am not gonna be the one to share what
Seems to be the life that you could cherish as much as I do yours

Oh I'm beginning to think that man has never found
The words that could make you want me
That have the right amount of letters, just the right sound
That could make you hear, make you see
That you are drivin' me out of my mind

Oh I could say I need you but then you'd realize
That I want you just like a thousand other guys
Who'd say they loved you with all the rest of their lives
When all they wanted was to touch your face, your hands
And gaze into your eyes

Cherish is the word I use to describe
All the feeling that I have hiding here for you inside
You don't know how many times I've wished that I had told you
You don't know how many times I've wished that I could hold you
You don't know how many times I've wished that I could
Mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you

And I do cherish you, and I do cherish you

cherish is the word

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Yêu thương là từ anh dùng mô tả
Tất cả những xúc cảm anh ấp ủ dành cho em
Em không biết bao nhiêu lần anh ước mình đã thổ lộ cùng em
Em không biết bao nhiêu

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Wet Grass 16-06-2009
Chuyện tưởng như không thể đã trở thành hiện thực! Đít Nai đăng yêu cầu cho Quét Rác dịch! Khớ khớ khớ =))
...
Oll 16-06-2009
thế thì Oll chuyển bài này cho anh Death làm bản dịch thêm , rùi đổi bài luôn, :D (bài kia views cao hơn, chắc là đăng xong rùi ko nhớ là đã đăng)
...
Black_Jack 16-06-2009
Anh Death dịch bài này 2 lần nè, nhưng mà thay ngôi. Em thấy dịch bài này vẫn hay hơn :)

Xem hết các bình luận

Windy
1,509 lượt xem