LỜI BÀI HÁT

Thank ...

You, that came inside my mind
and played with me ‘til you found
a meaning to say goodbye
I wonder why, where is the love we shared
you never seemed to care.

Everything I do I do for you
Every little thing you want me too
Everything I do I do for you
I just can’t take my eyes off you
cause you may hurt me too.

You, the man I won’t replace
I’ll never have to face
you’re reason to say goodbye,

But I wonder why,
where is the love we shared
you never seemed to care

Everything I do I do for you
Every little thing you want me too
Everything I do I do for you
I just can’t take my eyes off you
cause you may hurt me too

I do for you,I do for you
I do it for you

Everything I do I do for you
Every little thing you want me too
Everything I do I do for you
Every little thing you want me too
Everything I do I do for you
I just can’t take my eyes of you
cause you may hurt me too


Everything that I do I do it I do it I do it for you
I do I do it I do it I do it for you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Thank Cập nhật: Alamanda Bud / 07-11-2009...
Anh, người đã luôn hiện hữu trong tâm trí em
và đùa giỡn với em tới khi anh tìm thấy
lý do để nói chia tay.
Em tự hỏi: tại sao thế? tình yêu chúng ta đã chia

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
aoegamer 11-05-2011
Đã rất lâu rôi ^^!
Bao giờ lấy bằng toeic quay lại dịch được ko em ?!
...
phuongyeuhien 07-11-2009
bài dịch hay.nó sẽ giúp ít cho hiền trong việc bình định và dẹp loạn và tiêu diệt môn anh văn.hiền rất cảm ơn mấy bạn.
...
Thank 22-07-2009
Cho em hỏi câu: "I just can’t take my eyes of you, cause you may hurt me too" nên dịch thế nào ạ ?!

Xem hết các bình luận